Konferencja Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć

Z przyjemnością  informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje  konferencję naukowo-techniczną:

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć”

która odbędzie się w dniach 18-19 października 2017r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

W trakcie konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

Linie napowietrzne:

 • Projektowanie i budowa linii zgodnie z normą PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV – Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne
 • Przebudowa linii napowietrznych (w tym linie napowietrzno-kablowe)
 • Typizacja linii napowietrznych
 • Eksploatacja linii napowietrznych
  – pionowość słupów
  – poprawa uziemień w gruntach skalistych
  – Izolacja linii: porównanie izolacji kompozytowej, porcelanowej i szklanej (wymiana izolatorów ceramicznych na kompozytowe)
 • Eksploatacja przewodów:
  – „niskozwisowych”
  – światłowodowych ADSS (okres eksploatacji)
 • Obliczenia zwarciowe
 • Prace na liniach krzyżowanych
 • Elementy linii napowietrznych (żerdzie, izolatory, przewody, dobór osprzętu)
 • Linie energetyczne a środowisko naturalne

Linie kablowe:

 • Eksploatacja i badania linii kablowych
 • Doświadczenia z pomiarów wnz
 • Zakres badań odbiorczych linii kablowych
 • Ocena stanu linii kablowych w oparciu o pomiary diagnostyczne
 • Osprzęt kablowy i jego parametry (wymagania) w kontekście programu badań kabli
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia budowy linii kablowej
 • Projektowanie i budowa linii kablowych, nowoczesne technologie układania linii kablowych
 • Tendencje rozwoju linii kablowych

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, producentów.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja ta spotka się z Państwa zainteresowaniem.