Konferencja Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć

W programie:

Linie napowietrzne

 • Projektowanie i budowa linii zgodnie z normą PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV – Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne
 • Przebudowa linii napowietrznych (w tym linie napowietrzno-kablowe)
 • Typizacja linii napowietrznych
 • Eksploatacja linii napowietrznych (pionowość słupów, poprawa uziemień w gruntach skalistych, izolacja linii)
 • Eksploatacja przewodów („niskozwisowych”, światłowodowych ADSS)
 • Obliczenia zwarciowe
 • Prace na liniach krzyżowanych
 • Elementy linii napowietrznych (żerdzie, izolatory, przewody, dobór osprzętu)
 • Linie energetyczne a środowisko naturalne

Linie kablowe

 • Eksploatacja i badania linii kablowych
 • Doświadczenia z pomiarów wnz
 • Zakres badań odbiorczych linii kablowych
 • Ocena stanu linii kablowych w oparciu o pomiary diagnostyczne
 • Osprzęt kablowy i jego parametry (wymagania) w kontekście programu badań kabli)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia budowy linii kablowej
 • Projektowanie i budowa linii kablowych, nowoczesne technologie układania linii kablowych
 • Tendencje rozwoju linii kablowych

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa
producentów osprzętu dla linii napowietrznych i kablowych.

Szczegółowe informacje: linie.ptpiree.pl