„Polski mix energetyczny”

7 listopada 2017r. (wtorek) w godz. 11:00-13:30 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ul. Armii Ludowej 16, sala 101 w Warszawie odbędzie się debata zatytułowana: „Polski mix energetyczny”.

Wydarzenie to organizowane jest pod patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:

• w jakim stopniu oprzeć produkcję energii elektrycznej na krajowym węglu kamiennym, którego zaczyna brakować?
• co z blokami jądrowymi – jakiej mocy i kiedy?
• jeśli rozwój energetyki gazowej – to skąd gaz i w jakiej cenie?
• czy poprawa efektywności to tylko koszty czy szansa budowania przewagi konkurencyjnej?
• czy wzrost OZE – w jakiej trajektorii i w jakich technologiach?
Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali m.in.: Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii; Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju; Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii; Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie; Grzegorz Trefon, Rada Krajowa PZZ „Kadra”; Monika Morawiecka, PGE Polska Grupa Energetyczna. Szczegóły na www.proinwestycje.pl.