Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych

Szacowanie i prognozowanie obciążeń
w sieciach elektroenergetycznych

5-6 grudnia 2017 r., Wisła

W programie:

 • Koncepcja Lokalnego Obszaru Bilansowania jako narzędzia planowania i prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej SN
 • Metodyka szacowania długoterminowych zmian zapotrzebowania na moc w sieci SN na dużym obszarze
 • Generacja OZE
 • Analiza obciążeń stacji elektroenergetycznych WN/SN z różną strukturą odbiorców
 • Estymacja w czasie quasi-rzeczywistym zapotrzebowania na moc w obszarze sieci SN w warunkach ograniczonej obserwowalności sieci
 • Analiza obciążeń transformatorów rozdzielczych SN/nn w świetle ustawy o efektywności energetycznej
 • Analiza statystyczno-finansowa pomiarów obciążeń odbiorców niskiego napięcia
 • Monitorowanie obwodów nn
 • Kompresja profili obciążeń elektroenergetycznych pochodzących z elektronicznych liczników energii elektrycznej
 • Charakterystyka profili zapotrzebowania mocy odbiorców zasilanych z sieci nn
 • Charakterystyczne parametry obciążenia odbiorców indywidualnych

Konferencja towarzyszyć będzie wystawa i producentów elementów linii napowietrznych i kablowych,
urządzeń do diagnostyki, opomiarowania, etc.

Program konferencji