VIII Konferencja „Inwestycje w Energetyce, Ciepłownictwie i Przemyśle – Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska”

VIII Konferencja
„Inwestycje w Energetyce, Ciepłownictwie i Przemyśle – Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w VIII Konferencji „Inwestycje w Energetyce, Ciepłownictwie i Przemyśle – Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska”, która odbędzie się w dniach 10-11 października 2017 r. w Opolu (Hotel Mercure).

Moderatorem Konferencji będzie dr inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Konferencja skierowana jest do: przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł, przedstawicieli firm oferujących usługi oraz urządzenia dla ochrony środowiska oraz zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów i uczelni technicznych.