KE skorygowała komunikat odnośnie infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce

Data
Tagi

W ubiegły czwartek Komisja Europejska wydała komunikat, w którym wezwała osiem państw członkowskich, wśród nich Polskę, do pełnej transpozycji unijnych przepisów dotyczących wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych. Jednak w piątek KE skorygowała komunikat usuwając z grona napominanych krajów Polskę.

W czwartkowym komunikacie KE wezwała osiem państw członkowskich do dokonania pełnej transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jednak w piątek Komisja skorygowała komunikat informując, że odniesienie do Polski było niewłaściwe, w związku z czym wezwanie dotyczy siedmiu krajów.

KE przyznała, że choć Polska jest objęta tzw. procedurą naruszeniową w tej sprawie, to jednak podjęła działania, które uspokoiły Komisję. Jak wyjaśnia KE polski rząd w marcu odpowiedział na formalne zarzuty KE i obecnie na ukończeniu są prace nad krajowymi ramami dotyczącymi paliw alternatywnych.

Przypominamy, że pod koniec kwietnia do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ze skorygowanego komunikatu wynika, że tzw. uzasadnione opinie KE wysłała do Grecji, Irlandii, Malty, Rumunii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Natomiast Szwecja została wezwana do usunięcia uchybienia w przepisach krajowych, które w ocenie KE nie zawierają minimalnych elementów wymaganych na mocy dyrektywy.

Zobacz również:
KE naciska na rozwój infrastruktury paliw alternatywnych
Ustawa o elektromobilności trafiła do konsultacji społecznych