Jakie są korzyści ze stosowania siników z wirnikiem z miedzi wykonanym w technologii odlewania ciśnieniowego?

Data

Odpowiada Hugh Falkner

Niższa rezystywność miedzi w porównaniu z aluminium (wyższa przewodność elektryczna miedzi 57 MS/m wobec 37 MS/m aluminium) oznacza, że dzięki zastosowaniu miedzianych prętów w wirniku silnika jego rezystancja będzie niższa. Korzyści można ująć w dwojaki sposób:

  • Wyższa sprawność przy tych samych wymiarach silnika
  • Bardziej zwarta budowa silnika przy tej samej sprawności. Oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu wymiarów pakietu blach i uzwojenia stojana kompensują w przybliżeniu wyższy koszt wirnika.

W zależności od szczegółów konstrukcji silnika wirniki odlewane ciśnieniowo z miedzi przynoszą kombinację następujących dodatkowych korzyści:

  • Mniejsza ilość wytwarzanego ciepła, a zatem mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie i towarzyszące temu oszczędności energii i zmniejszenie hałasu.
  • Mniejsza ilość wytwarzanego ciepła, a zatem dłuższy okres eksploatacji.
  • Możliwa większa częstość rozruchów i zatrzymań dzięki szybszemu przewodzeniu ciepła z prętów wirnika do pierścieni zwierających
  • Krótszy pakiet blach (mniejsza długość silnika) umożliwia instalowanie w ograniczonej przestrzeni.
  • Wyższa jakość odlewu z mniejszym ryzykiem porowatości.
  • Większa odporność na korozję w krytycznych zastosowaniach.
  • Niższy całkowity ciężar silnika

Ze strony projektanta silnika konieczne będzie zaprojektowanie na nowo pakietu blach wirnika w celu zmaksymalizowania korzyści wynikających z mniejszych strat w miedzi; potrzebne będą także zmiany w procesie odlewania ciśnieniowego w celu uzyskania wysokiej jakości odlewu. Niezależnie od powyższych zmian konstrukcyjnych, użytkownik nie dostrzeże zmian w eksploatacji silnika.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.copper-rotor.eu