Zalety automatycznego sterowania ogrzewaniem

Większość domów jest wyposażona w system centralnego ogrzewania z termostatem i grzejnikami z zaworami termostatycznymi. Pod względem komfortu i wygody domowników takie rozwiązanie posiada jednak szereg niedogodności. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu sterownia ogrzewaniem można te niedogodności przekształcić w zalety.

Konwencjonalny system ogrzewania

Rozważmy najpierw sytuację, w której dysponujemy systemem centralnego ogrzewania z termostatem w jednym pomieszczeniu i grzejnikami z zaworami termostatycznymi w pozostałych. Jeżeli różnica między temperaturą mierzoną w pomieszczeniu a temperaturą zadaną (np. w pokoju dziennym, w którym znajduje się termostat) jest duża, to kocioł c.o. z palnikiem modulacyjnym będzie podgrzewał wodę obiegową do wysokiej temperatury (np. 60°C). Aby uniknąć przeregulowania temperatury, kocioł stopniowo zmniejsza temperaturę wody (np. do 40°C) w miarę zmniejszania się różnicy między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą żądaną. Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiąga zadaną wartość, kocioł ponownie obniża temperaturę wody do około 30–35°C. To zwykle wystarcza do utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu.

Jeżeli zawory termostatyczne grzejników są całkowicie otwarte, to w początkowej fazie (nagrzewania wody w kotle do wysokiej temperatury) każde pomieszczenie jest odpowiednio ogrzewane. Jeżeli jednak pomieszczenie, w którym zainstalowany jest termostat (w naszym przykładzie – pokój dzienny), nagrzeje się wystarczająco, wtedy temperatura grzejników w pozostałych pomieszczeniach spada do zaledwie 30–35°C. Niestety tak niska temperatura grzejnika nie jest wystarczająca do utrzymania komfortowej temperatury w całym domu.

 

Rys.1. Automatyczny system sterowania pozwala precyzyjnie sterować ogrzewaniem według własnego uznania.