IndustRE

Celem projektu jest doprowadzenie do bliskiej współpracy energochłonnych sektorów przemysłu w Europie z sektorem energii odnawialnej, co ma promować innowacyjne modele biznesowe i prowadzić do usprawnień w zakresie regulacji oraz w efekcie końcowym przynosić korzyści wszystkim stronom projektu.

W ramach projektu w połowie marca został opublikowany dokument „Business models and market barriers”, w którym zdefiniowano optymalne modele biznesowe wykorzystania elastyczności zapotrzebowania na energię przez odbiorców przemysłowych. Model zakładają realizację tego celu przez odbiorców samodzielnie lub przy współudziale źródeł OZE.

Projekt jest adresowany do właścicieli instalacji OZE oraz do pięciu sektorów przemysłowych: chemicznego, metali nieżelaznych, stalowego, chłodniczego oraz uzdatniania wody, które łącznie zużywają około 300 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 10 proc. całkowitego zużycia w Europie.

więcej na:

www.industre.eu