Filtruj wydarzenia

Pozostałe wydarzenia

 • Magdeburg

  Inteligentne Sieci Energetyczne i Elektromobilność - Perspektywy i stan rozwoju R&D

  Inteligentne Sieci Energetyczne i Elektromobilność Perspektywy i stan rozwoju R&D Uczestnicy: Ministerstwo Energii Pracodawcy RP Grupa...

 • Sieci Efektywności Energetycznej w przemyśle

  W webinarium przedstawiona zostanie koncepcja Sieci Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Networks – EENs), której celem jest przyspieszenie wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Webinarium skoncentruje się na następujących pytaniach: Czym jest...

 • Efektywność energetyczna - model biznesowy skierowany na użytkownika

  Wiele firm w branży efektywności energetycznej na początku koncentruje się na technologii, nawet jeżeli oferuje usługi klientom. Jednak po jakimś czasie, większość z nich doświadcza stagnacji w działalności. Zadanie 25 IEA pokazuje, że zorientowanie na usługi lub użytkownika...

 • Warszawa

  XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2016

  Podczas tegorocznej konferencji Power Ring będzie mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego i nie tylko, z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania oraz szans na skuteczną realizację takich projektów.

 • Raport Rynku Efektywności Energetycznej IEA – znaczenie dokumentu dla DSM (zarządzanie popytem)

  Raport Rynku Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Market Report) jest flagowym dokumentem IEA na temat trendów w zakresie efektywności energetycznej na świecie. Pytania postawione w tegorocznym raporcie to m.in.: Czy wzrost efektywności energetycznej następuje...

 • Wisła

  Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'16

  Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE odbywa się nieprzerwanie od 2002 roku. Jest to największe spotkanie przedstawicieli energetyki z dostawcami urządzeń / rozwiązań / systemów informatycznych dedykowanych dla tego sektora gospodarki. W roku 2015 w Konferencji udział...

 • Warszawa

  RYNEK MOCY - planowane zmiany w systemie elektroenergetycznym

  W Warszawie, w Warsaw Trade Tower, odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom wprowadzenia Rynku Mocy w Polsce. Poruszane podczas konferencji zagadnienia z całą pewnością pomogą przygotować przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia legislacyjnego, poznać nowe...

 • Warszawa

  Konferencja w formie debaty "Smart Living"

  Wydarzenie to jest drugą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”. Powodzenie niskoemisyjnej transformacji gospodarki w wielkim stopniu zależy od szeroko rozumianych...

 • Realizacja artykułu 8 Dyrektywy Efektywności Energetycznej UE

  Webinarium zajmie się wynikami badań przeprowadzonych przez Ricardo Energy & Environment dla Komisji Europejskiej, mających na celu przegląd stanu realizacji 8 artykułu Dyrektywy Energetycznej UE we wszystkich państwach członkowskich. W ramach webinarium przeanalizowane zostaną...

 • DSM w XXI wieku

  Idea DSM (Demand Side Management) powstała w latach 80-tych, jako aktywny instrument polityczny mający na celu lepsze i bardziej ekonomiczne działanie systemów elektroenergetycznych. Później, a przede wszystkim w pierwszych latach nowego tysiąclecia technologia dostarczyła nowych...

Najpopularniejsze