zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Kompendium wiedzy nt. stateczników do lamp fluorescencyjnych

Nowoczesne stateczniki elektroniczne z możliwością regulacji strumienia świetlnego są wszechstronnymi urządzeniami umożliwiającymi realizację scen oświetleniowych w pomieszczeniach konferencyjnych, teatrach itp., w których nie sprawdzają się stateczniki magnetyczne, choć aktualnie w Kanadzie trwają prace nad nową techniką mającą na celu dodanie funkcji regulacji strumienia świetlnego do stateczników magnetycznych, niemniej nie są one jeszcze dostępne na rynku.

Stateczniki elektroniczne bez możliwości regulacji strumienia świetlnego mają coraz większy udział w rynku, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanych stateczników magnetycznych, jednak do tej pory, biorąc pod uwagę liczbę sztuk, objęły one zaledwie 35% rynku (dane rynkowe z 2005 r. — nowsze dane są niedostępne). W normalnych warunkach roboczych stateczniki elektroniczne są niewątpliwie bardziej wydajne niż stateczniki magnetyczne, niemniej dostępny jest również szereg opcji, które mogą w jeszcze większym stopniu poprawić efektywność energetyczną systemów oświetlenia fluorescencyjnego. Różnica w efektywności między słabym a optymalnym układem magnetycznym jest znacznie większa niż różnica między najlepszym możliwym układem magnetycznym a dobrym układem elektronicznym. Schemat klasyfikacji UE nieco uporządkowuje tę kwestię, choć zawiera on również pewne ukryte wady.

Ponadto w pewnych warunkach roboczych statecznik magnetyczny może być równie, a nawet bardziej efektywny energetycznie niż układ elektroniczny. Artykuł oraz prezentacja ma na celu pomóc czytelnikowi w podjęciu decyzji, czy dla danej instalacji lepiej zastosować nowy układ elektroniczny czy też konwencjonalny układ magnetyczny.


Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.