zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej

Celem niniejszego raportu jest pokazanie rzeczywistego obrazu polskiej branży produkcji urządzeń dla OZE, wyzwań przed jakimi ona stanęła, szans na jej rozwój – na miarę wyzwań współczesnego świata oraz w pełni uzasadnionych, aspiracji nowoczesnego kraju.

Opracowanie ma na celu pokazanie stanu rozwoju krajowego przemysłu energetyki odnawialnej, uwarunkowania jego dalszego rozwoju oraz jego ekonomicznej i społecznej wartości dodanej, w tym korzyści społecznych, które wiążą się z wytworzeniem w kraju urządzeń i instalacji służących rozwojowi rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Rozwój produkcji urządzeń dla OZE produkowanych w Polsce jest silnie związany z rozwojem rynku na energię z OZE oraz miejscem OZE w polityce energetycznej, przemysłowej i regionalnej. Część analityczna pracy służy wskazaniu potrzeby zmian ekonomiczno-prawnych dla realizacji programu modernizacji polskiego przemysłu i gospodarki w oparciu o OZE.

Intencją autorów jest również to, aby niniejsze opracowanie pozwoliło na szerszą refleksję i było wkładem w dyskusję nad szeroko rozumianą nowoczesną reindustrializacją polskiej gospodarki, ale też aby w sposób konkretny mogło być uwzględnione w dalszych pracach nad „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

 


Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.