zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rozwój energetyki wiatrowej – stan na rok 2015

Data
Tagi

Energetyka wiatrowa jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią energetyki odnawialnej. Duże nakłady finansowe na badania i udoskonalanie technologii wytwarzania energii elektrycznej z wiatru powodują, że tendencje jej rozwoju są bardzo obiecujące, a co za tym idzie, będzie możliwe zapewnienie solidnego wsparcia w prowadzeniu systemu elektroenergetycznego. W raporcie opracowanym przez organizację EWEA (European Wind Energy Association) przedstawiono dane statystyczne za 2015 rok dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w wymiarze europejskim.

W 2015 roku w całej Europie zostało zainstalowanych energetyce wiatrowej 13,805 GW nowych mocy  , co stanowi o 5,4% więcej niż w roku poprzednim. Należy podkreślić, że aż 12,800 GW zostało zainstalowanych na terenie Unii Europejskiej. Moc elektrowni wiatrowych na lądzie w UE wzrosła o 9,765 GW, natomiast morskich o 3,034 GW.

Prawie połowa nowo zainstalowanej mocy w 2015 roku pochodziła z rynków Niemiec i Danii. Dzieje się tak głównie ze względu na stabilność ram regulacyjnych w tych krajach, co zapewnia perspektywę inwestorom na przepływy pieniężne w przyszłych projektach i faworyzuje inwestycje w energetykę wiatrową.

Rok 2015 był rekordowy dla inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej. Nakłady finansowe na nowe aktywa osiągnęły łącznie 26,4 mld Euro, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do roku 2014. Podczas gdy inwestycje w nowe aktywa dotyczące lądowych elektrowni wiatrowych wzrosły o 6,3% w 2015 roku, inwestycje w sektorze morskiej energetyki  wiatrowej wzrosły dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielka Brytania miała najwyższy poziom inwestycji w 2015 roku, przeznaczając 12,6 mld Euro na budowę nowych lądowych i morskich farm wiatrowych. Stanowi to 48%. łącznych inwestycji dokonanych w 2015 roku. Biorąc pod uwagę cały sektor energetyki odnawialnej, to nakłady inwestycyjne na energetykę wiatrową stanowiły w 2015 roku 66,7% środków wydanych na ten cel, . Na energetykę słoneczną wydano 15% środków, na opartą na biomasie  -6%, a na technologie geotermalne 4%.

 


Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.