zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Samoocena efektywności energetycznej w budynkach

Data

Efektywność energetyczna już od lat jest kluczowym tematem dyskusji, a mimo tego nadal wiele potencjalnych źródeł oszczędności energii w istniejących budynkach pozostaje niewykorzystanych. Ponieważ starsze konstrukcje nadal stanowią dużą część infrastruktury budowlanej Europy, ograniczenie zużywanej przez nie energii jest krokiem na drodze do osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.

W przypadku większości organizacji głównym powodem ograniczenia zużycia energii są jednak przesłanki bardziej materialne. Ponieważ ceny energii elektrycznej stale rosną, ograniczenie zużycia prądu w budynkach może przynieść znaczące korzyści finansowe.

Wiele kwestii związanych z efektywnością energetyczną może spostrzec nawet osoba o ograniczonej wiedzy technicznej. Niezoptymalizowane sterowanie oświetleniem lub ogrzewaniem można łatwo zauważyć podczas odpowiednio przeprowadzonego przeglądu systemu.

Korzystnymi działaniami są systematyczne analizowanie posiadanych danych i gromadzenie nowych oraz rozpatrywanie przyszłych opcji modernizacyjnych.

Niniejszy artykuł opisuje proste metody oceny zużycia energii w budynku oraz określania ekonomicznych rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność energetyczną, zredukować koszty operacyjne i ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Ocena zużycia energii elektrycznej w budynku może stanowić niewielką, wewnętrzną inicjatywę, której celem jest obniżenie kosztów lub usprawnienie funkcjonowania infrastruktury. Może to być również element szczegółowej, strategicznej oceny działalności organizacji. W takiej skali samoocena stanowiłaby pierwszy etap projektu, prowadzący do skorzystania z usług konsultantów zewnętrznych. Niniejszy artykuł skierowany jest do właścicieli budynków i kierowników zakładów, ale może on pomóc każdej osobie posiadającej nawet niewielkie doświadczenie techniczne.


Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.