zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Elektromobilność zobacz wszystko

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Przyszłość elektromobilności – optymalna...

  Rosnąca produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Jednak zmienność takich źródeł jest przyczyną wielu wyzwań związanych z integracją sieci i odpowiednim wykorzystaniem produkowanej energii. W celu analizy tych problemów, niemieckie...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Przyszłość elektromobilności – standaryzacja w...

  W roku 2020 na rynku niemieckim powinno znajdować się milion pojazdów elektrycznych. Aby osiągnąć ten cel Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi) od lipca 2012 przez kolejne dwa lata finansowało projekt „eNterop”. Celem projektu było wzmocnienie akceptacji...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Przyszłość elektromobilności – mobilność...

  Emisja dwutlenku węgla może być znacznie ograniczona, poprzez użycie elektromobilności w miejsce tradycyjnych samochodów. W szczególności na obszarach o gęstym zaludnieniu, samochody elektryczne mogę przyczynić się do poprawy warunków życia. W tym kontekście utworzono szereg...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Od pojazdów hybrydowych do elektrycznych

  Drugi artykuł kompendium zajmuje się szczegółowo różnymi rodzajami samochodów elektrycznych. Na początku pokazane zostały różne sposoby podziału pojazdów, uwzględniając komponenty i infrastrukturę wewnątrz samochodu. Bazując na stopniu elektryfikacji, zdefiniowana została...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Komponenty pojazdu elektrycznego

  W zależności od koncepcji pojazdu elektrycznego, komponenty takie jak energoelektronika i maszyna elektryczna różnią się typem, koncepcją i parametrami. Znaczącą rolę odgrywa elektryfikacja pojazdu. Pojazdy hybrydowe, pojazdy elektryczne z wydłużonym zasięgiem i klasyczne pojazdy...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Instalacja elektryczna i odbiorniki energii w pojeździe

  Perspektywa kończąca drugi artykuł, została rozwinięta w trzeciej części kompendium, zajmującej się instalacją elektryczną i odbiornikami wewnątrz samochodu. Bazując na łańcuchu przetwarzania energii nazwane zostały poszczególne etapy rozprowadzania energii. Przeanalizowano...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Magazynowanie energii w pojazdach elektrycznych

  Jednym z głównych wyzwań e-mobilności jest magazynowanie energii. Właściwości akumulatorów wpływają na zasięg pojazdu, czas ładowania, czas życia i koszt pojazdu. Aktualnie samochody elektryczne mogą odgrywać dużą rolę w ruchu miejskim i krótkodystansowym, gdzie wyróżniają...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Pojazdy elektryczne w sieci inteligentnej Smart Grid

  Energia odnawialna odgrywa ważną rolę w generacji dzisiaj i będzie w przyszłości. Przewiduje się, że zastąpi generację konwencjonalną. Z powodu czasowej zmienności takiej energii, zapotrzebowanie nie zawsze odpowiada wytworzonej energii i rośnie znaczenie mocy bilansującej....

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Kompendium E-mobility – Wprowadzenie

  Według badań krajowych i europejskich, pojazdy elektryczne staną się powszechną alternatywą dla tradycyjnych samochodów. Aby osiągnąć założone cele redukcji emisji dwutlenku węgla, samochody elektryczne muszą stać się częścią przyszłej mobilności i obciążeniem sieci...

 • dr inz. Przemysław Komarnicki

  E-car jako aktywny element sieci elektrycznej

  Systemy e-car wraz z pełną infrastrukturą oferują możliwość mobilnego magazynowania energii, lepszą sprawność jej użytkowania oraz redukcję lokalnych emisji spalin, zanieczyszczeń i hałasu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno