zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Energia odnawialna zobacz wszystko

 • dr inż. Natalia Moskalenko

  Dynamiczny system zarządzania energią

  Efektywne zarządzanie energią w budynkach stanowi dzisiaj aktualny temat biorąc pod uwagę między innymi rozwój technologii energii odnawialnych. Zwiększone zapotrzebowanie energetyczne oraz chęć optymalizacji kosztów skłania do implementacji aplikacji bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie automatyki oraz inteligentnej gospodarki energetycznej.

 • dr inż. Przemysław Komarnicki

  Moc w rezerwie: przyłączenie i pierwsze testy 1MW...

  Transformacja energetyczna zwiększa ryzyko wahań w regionalnych sieciach elektroenergetycznych. Zastosowanie magazynów energii tj. dużych baterii może zapewnić stabilność sieci w przyszłości. Mogą one oddawać zmagazynowaną energię ponownie do sieci lub czasowo zasilać odbiorców...

 • prof. Zbigniew Styczyński

  Dynamiczne zarządzanie siecią dystrybucyjną poprzez...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sieciach dystrybucyjnych, stwarza nowe wyzwania w zakresie zarządzania i kontroli sieci regionalnych. Ponieważ większość generacji odnawialnych takich jak parki wiatrowe czy fotowoltaiczne, przyłączone są do sieci WN, SN oraz...

 • dr inz. Przemysław Komarnicki

  E-car jako aktywny element sieci elektrycznej

  Systemy e-car wraz z pełną infrastrukturą oferują możliwość mobilnego magazynowania energii, lepszą sprawność jej użytkowania oraz redukcję lokalnych emisji spalin, zanieczyszczeń i hałasu.

 • Anselm Eisentraut

  Wykorzystanie biomasy w procesach grzewczych

  W raporcie „Heating Without Global Warming” przygotowanym przez agencję IEA (International Energy Agency) przedstawiono między innymi możliwości i potencjał biomasy do wytwarzania ciepła w systemach grzewczych.

 • David Jarry-Bolduc

  Badanie sprawności elektrowni wodnych

  W artykule „Hydro Energy Generation and Instrumentation & Measurement: Hydropower Plant Efficiency Testing“ przedstawiono krótki przegląd komponentów składowych wodnych elektrowni oraz omówiono oprzyrządowanie i techniki do pomiaru sprawności jednostek hydroelektrycznych.

 • IEA, International Energy Agency

  Farmy słoneczne – Aktualny stan oraz tendencje...

  Energia słoneczna jest powszechnie dostępna i może przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od importu energii. Ponieważ nie ma tutaj ryzyka wahań cen paliwa lub jego ograniczenia, poprawia się przez to bezpieczeństwo dostaw energii. W raporcie „Technology Roadmap, Solar...

 • Denzil Walton

  Elektrownie szczytowo-pompowe. Przegląd technologii

  Energia wodna jest nie tylko odnawialnym i zrównoważonym źródłem energii, ale jej elastyczność i zdolność do magazynowania umożliwiają poprawę stabilności sieci i wspierają instalowanie innych źródeł, pracujących w sposób nieciągły, takich jak wiatr i energia słoneczna....

 • Juliana Subtil Lacerda

  Niedopasowanie mocy zainstalowanej i generowanej...

  Polityka w celu ograniczenia zmian klimatu i realizacji bezpieczeństwa energetycznego stymuluje gwałtowny wzrost mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych w skali globalnej. Jednak wzrost zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych nie jest równoznaczny z ilością generowanej przez nie...

 • Aedan Kernan

  Wykorzystanie nisz w energetyce wodnej

  Według obliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Europa Zachodnia wykorzystuje 87% opłacalnej ekonomicznie mocy w sektorze małych elektrowni wodnych. W Europie Północnej odsetek ten wynosi 95%. Przedsiębiorstwa innowacyjne w segmentach niszowych poszukują...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.