zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Inteligentne sieci (Smart Grid) zobacz wszystko

 • mgr inż. Jakub Grela

  Koncepcja organizacji systemów zarządzania energią w...

  Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na systemy EMS w budynkach powoduje rozwój różnych koncepcji ich organizacji. Poczynając od dedykowanych liczników energii i mediów, poprzez zcentralizowane systemy monitoringu i akwizycji...

 • dr inż. Andrzej Ożadowicz

  Prosumenckie Mikroinstalacje Energetyczne –...

  Poprawa efektywności energetycznej, zrównoważenie poziomów popytu i podaży na energię oraz aktywne wdrożenie elementów inteligentnych sieci elektroenergetycznych – Smart Grid, to kwestie podnoszone coraz częściej w dyskusjach dotyczących rozwoju infrastruktury budynków...

 • dr inż. Andrzej Ożadowicz

  Internet Rzeczy w systemach automatyki budynkowej

  Internet Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) to najnowsza koncepcja rozwoju sieci komputerowych i teleinformatycznych, ukierunkowana na rozproszenie modułów sieciowych oraz...

 • dr inż. Bartłomiej Arendarski

  Ocena niezawodności elektroenergetyki i teleinformatyki...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii t.j. wiatr i fotowoltaika, prowadzi do decentralizacji systemu, a ze względu na ich stochastyczny charakter, znacząco wpływa na sposób prowadzenia systemu i bezpieczeństwo sieci.

 • CREARA

  Scenariusz niemal 100% udziału odnawialnych źródeł...

  Dla celów tego raportu, wykazania konsekwencji osiągnięcia 100% OZE, przeanalizowano piętnaście scenariuszy i podobnych dokumentów, stosując zestaw wskaźników umożliwiających obiektywną ocenę jakości przeprowadzonych w każdym wypadku analiz, a także użyteczności zebranych danych.

 • dr inż. Natalia Moskalenko

  Dynamiczny system zarządzania energią

  Efektywne zarządzanie energią w budynkach stanowi dzisiaj aktualny temat biorąc pod uwagę między innymi rozwój technologii energii odnawialnych. Zwiększone zapotrzebowanie energetyczne oraz chęć optymalizacji kosztów skłania do implementacji aplikacji bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie automatyki oraz inteligentnej gospodarki energetycznej.

 • dr inż. Przemysław Komarnicki

  Moc w rezerwie: przyłączenie i pierwsze testy 1MW...

  Transformacja energetyczna zwiększa ryzyko wahań w regionalnych sieciach elektroenergetycznych. Zastosowanie magazynów energii tj. dużych baterii może zapewnić stabilność sieci w przyszłości. Mogą one oddawać zmagazynowaną energię ponownie do sieci lub czasowo zasilać odbiorców...

 • prof. Zbigniew Styczyński

  Dynamiczne zarządzanie siecią dystrybucyjną poprzez...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sieciach dystrybucyjnych, stwarza nowe wyzwania w zakresie zarządzania i kontroli sieci regionalnych. Ponieważ większość generacji odnawialnych takich jak parki wiatrowe czy fotowoltaiczne, przyłączone są do sieci WN, SN oraz...

 • inż. Kathleen Hänsch

  Zastosowanie zunifikowanego protokołu IEC 61850

  Artykuł „Wymagania i funkcjonalności dla systemu elektroenergetycznego wynikające z zastosowania zunifikowanego protokołu IEC 61850” przedstawia przegląd norm IEC, jak również kilka przykładów wdrożeń istniejących rozwiązań IT dla inteligentnych systemów energetycznych.

 • Denzil Walton

  Smart grid: inteligentna sieć dla potrzeb energii...

  Konwencjonalne sieci elektroenergetyczne wraz ze wzrostem populacji i globalnej industrializacji osiągają granice swoich możliwości. W konsekwencji zachodzi potrzeba opracowania systemu elektroenergetycznego o wysokiej niezawodności, zdolności do samoregulacji i efektywnego energetycznie, który umożliwi integrację generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.