zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Inteligentne sieci (Smart Grid) zobacz wszystko

 • dr inż. Przemysław Komarnicki

  Wykorzystanie techniki i urządzeń do pomiarów...

  Zwiększająca się liczba komponentów sieci stwarza wiele wyzwań odnośnie oceny stanu systemu, zwłaszcza w sieciach dystrybucyjnych. W artykule „Wykorzystanie techniki i urządzeń do pomiarów synchronicznych (Phasor Measurement Units) w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Aktualny...

 • L. A. Hurtado

  Współdziałanie inteligentnych budynków i sieci smart...

  Przyszłe systemy elektroenergetyczne wymagają zmiany w podejściu prowadzenia i strukturze sieci z ''pionowej'' do ''poziomej'', w której klient odgrywa kluczową rolę. Ponieważ budynki stanowią znaczną agregację zużycia energii, wspólne działanie przyszłej sieci elektroenergetycznej...

 • dr inż. Andrzej Ożadowicz

  Aktywni odbiorcy i standardy automatyki budynkowej jako...

  Współczesne systemy energetyczne wymagają modernizacji i przystosowania do nowych warunków ich funkcjonowania w gospodarce, wynikających z wciąż rosnącej liczby dołączanych odbiorców, ograniczonych rezerw systemowych i coraz popularniejszej generacji rozproszonej, opartej o źródła...

 • Paweł Lachman

  Technologia Smart Grid a pompy ciepła

  Aby osiągnąć najwyższą możliwą efektywność energetyczną sieci energetycznych, obecnie zaczyna się stosować technologie smart grid i smart metering (system inteligentnego sterowania i opomiarowania sieci energetycznej). Dzięki wykorzystaniu rozwiązań smart grid można...

 • Barbara Adamska

  Domowe magazyny energii

  Najwięcej domowych magazynów energii zainstalowanych jest w Niemczech, gdzie użytkuje się 25 tys. tego typu systemów, a szacuje się, że do 2020 r. liczba nowych instalacji może wynosić nawet 45 tys. rocznie. Rynek niemiecki to źródło informacji oraz motywacji dla osób decydujących...

 • Fraunhofer IFF

  Smart Grid w Polsce. Projekty badawczo-rozwojowe w...

  Seria artykułów „projekty Smart Grid w Polsce” była przyczyną zbadania aktualnego stanu działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie energii elektrycznej i energii w Polsce. Obejmuje ona wyszukanie i zgromadzenie informacji o bieżących i ukończonych projektach dotyczących zarówno...

 • dr inż. Przemysław Komarnicki

  Perspektywy rozwoju Europejskiej Platformy...

  Europejska Platforma Technologiczna Smart Grid (ETP SG) ma na celu zapewnienie doradztwa strategicznego Komisji Europejskiej odnośnie średnio i długoterminowych technologicznych potrzeb badawczych oraz rozwojowych w dziedzinie inteligentnych sieci elektroenergetycznych. W kwietniu 2015 roku...

 • prof. Zbigniew Styczynski

  Niezbędna potrzeba rozwoju sieci Smart Grid w...

  4 listopada 2006 doszło w Europie do awarii systemowej, która wpłynęła na pracę całej sieci przesyłowej UCTE/ ENSO-E. Wydarzenie to podkreśliło znaczenie skoordynowanej wymiany informacji w bezpiecznym prowadzeniu systemów elektroenergetycznych, a także potrzebę rozwoju sieci w...

 • PTPiREE

  Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka...

  Raport autorstwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) pt. "Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna" poświęcony jest energetyce sieciowej i przedstawia najważniejsze wydarzenia, trendy  oraz zmiany, które mają miejsce...

 • Fraunhofer IFF

  Smart Grid w Polsce. Programy sterowania popytem –...

  W ramach inteligentnej sieci Smart Grid rozpatruje się między innymi aspekty ekonomiczne będące szerokim polem konwersacji jak i działań inwestycyjnych, celem których jest dostosowanie systemu zasilania do potrzeb gospodarki cyfrowej. Jednym z działań polegających na zachęcaniu odbiorcy do określonych zachowań jest sterowanie popytem.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.