zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Inteligentne sieci (Smart Grid) zobacz wszystko

 • dr inż. Natalia Moskalenko

  Dynamiczny system zarządzania energią

  Efektywne zarządzanie energią w budynkach stanowi dzisiaj aktualny temat biorąc pod uwagę między innymi rozwój technologii energii odnawialnych. Zwiększone zapotrzebowanie energetyczne oraz chęć optymalizacji kosztów skłania do implementacji aplikacji bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie automatyki oraz inteligentnej gospodarki energetycznej.

 • dr inż. Przemysław Komarnicki

  Moc w rezerwie: przyłączenie i pierwsze testy 1MW...

  Transformacja energetyczna zwiększa ryzyko wahań w regionalnych sieciach elektroenergetycznych. Zastosowanie magazynów energii tj. dużych baterii może zapewnić stabilność sieci w przyszłości. Mogą one oddawać zmagazynowaną energię ponownie do sieci lub czasowo zasilać odbiorców...

 • prof. Zbigniew Styczyński

  Dynamiczne zarządzanie siecią dystrybucyjną poprzez...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sieciach dystrybucyjnych, stwarza nowe wyzwania w zakresie zarządzania i kontroli sieci regionalnych. Ponieważ większość generacji odnawialnych takich jak parki wiatrowe czy fotowoltaiczne, przyłączone są do sieci WN, SN oraz...

 • inż. Kathleen Hänsch

  Zastosowanie zunifikowanego protokołu IEC 61850

  Artykuł „Wymagania i funkcjonalności dla systemu elektroenergetycznego wynikające z zastosowania zunifikowanego protokołu IEC 61850” przedstawia przegląd norm IEC, jak również kilka przykładów wdrożeń istniejących rozwiązań IT dla inteligentnych systemów energetycznych.

 • Denzil Walton

  Smart grid: inteligentna sieć dla potrzeb energii...

  Konwencjonalne sieci elektroenergetyczne wraz ze wzrostem populacji i globalnej industrializacji osiągają granice swoich możliwości. W konsekwencji zachodzi potrzeba opracowania systemu elektroenergetycznego o wysokiej niezawodności, zdolności do samoregulacji i efektywnego energetycznie, który umożliwi integrację generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.

 • dr inż. Przemysław Komarnicki

  Wykorzystanie techniki i urządzeń do pomiarów...

  Zwiększająca się liczba komponentów sieci stwarza wiele wyzwań odnośnie oceny stanu systemu, zwłaszcza w sieciach dystrybucyjnych. W artykule „Wykorzystanie techniki i urządzeń do pomiarów synchronicznych (Phasor Measurement Units) w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Aktualny...

 • L. A. Hurtado

  Współdziałanie inteligentnych budynków i sieci smart...

  Przyszłe systemy elektroenergetyczne wymagają zmiany w podejściu prowadzenia i strukturze sieci z ''pionowej'' do ''poziomej'', w której klient odgrywa kluczową rolę. Ponieważ budynki stanowią znaczną agregację zużycia energii, wspólne działanie przyszłej sieci elektroenergetycznej...

 • dr inż. Andrzej Ożadowicz

  Aktywni odbiorcy i standardy automatyki budynkowej jako...

  Współczesne systemy energetyczne wymagają modernizacji i przystosowania do nowych warunków ich funkcjonowania w gospodarce, wynikających z wciąż rosnącej liczby dołączanych odbiorców, ograniczonych rezerw systemowych i coraz popularniejszej generacji rozproszonej, opartej o źródła...

 • Paweł Lachman

  Technologia Smart Grid a pompy ciepła

  Aby osiągnąć najwyższą możliwą efektywność energetyczną sieci energetycznych, obecnie zaczyna się stosować technologie smart grid i smart metering (system inteligentnego sterowania i opomiarowania sieci energetycznej). Dzięki wykorzystaniu rozwiązań smart grid można...

 • Barbara Adamska

  Domowe magazyny energii

  Najwięcej domowych magazynów energii zainstalowanych jest w Niemczech, gdzie użytkuje się 25 tys. tego typu systemów, a szacuje się, że do 2020 r. liczba nowych instalacji może wynosić nawet 45 tys. rocznie. Rynek niemiecki to źródło informacji oraz motywacji dla osób decydujących...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno