zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Jakość energii zobacz wszystko

 • Stefan Fassbinder

  Wymiarowanie przewodów neutralnych w instalacjach o...

  Krajowe i międzynarodowe normy dotyczące wymiarowania przewodów nie uwzględniają w wystarczającym stopniu dodatkowego obciążenia cieplnego wynikającego z harmonicznych prądu. W niektórych normach wskazano maksymalne wartości prądów dla kabli cztero- i pięciożyłowych przy...

 • Marian Jurek

  Zagregowane wskaźniki w rozproszonym systemie oceny...

  W ocenie liczbowej jakości napięcia dominuje tendencja pomiaru wskaźników oddzielnie dla wyróżnionych zaburzeń. W przypadku wielu odbiorników energii elektrycznej ich nieprawidłowe działanie jest spowodowane przebiegami chwilowymi napięć zasilających odbiegającymi od przebiegów...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Elektryczne instalacje tymczasowe rozwijane przez...

  Obowiązujące wymagania w zakresie tymczasowych instalacji elektrycznych stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej pozostawiają wiele do życzenia. Zgodnie z obowiązującymi zalecenia rozwijana powinna być sieć polowa w układzie zasilania TN-S, który pomimo swoich zalet nie...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz...

  Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym, zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w...

 • prof. Zbigniew Hanzelka

  Jednopunktowe metody lokalizacji źródeł wahań...

  Dotychczas funkcjonujący model rynku energetycznego, w którym problem określenia odpowiedzialności za wprowadzanie zaburzeń jakości energii (JEE) angażował dwóch partnerów - dostawcę energii oraz jej odbiorcę - wraz z rozwojem sieci elektroenergetycznych oraz rozproszonych źródeł...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych,...

  Podczas  pożaru występuje wysoka temperatura, pod działaniem której ulega zwiększeniu rezystancja przewodów zasilających. Zapewnienie ognioodporności przewodów zasilających przez wymagany czas pracy urządzeń oraz zachowania ciągłości dostawy energii, określone w...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Akumulatory w układach zasilania urządzeń...

  W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez wymagany czas ich pracy. Wymagania w tym zakresie precyzuje norma PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach...

 • dr inż. Andrzej Firlit

  Opracowanie wirtualnego hybrydowego źródła energii...

  Z koncepcją smart grids silnie związane jest wykorzystanie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, wdrażanie na szeroką skalę systemów pomiarowych typu smart metering, stosowanie narzędzi informatyczno-telekomunikacyjnych oraz technologii energoelektronicznych. Przyczynia się to...

 • Hans De Keulenaer

  Norma EN 50160

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest szczegółowe zaprezentowanie i analiza wymagań normy EN 50160. Przedstawiono w nim metody pomiaru parametrów napięcia zasilającego oraz przykładowe przypadki pomiarów.

 • dr inż. Bartłomiej Arendarski

  Ocena niezawodności elektroenergetyki i teleinformatyki...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii t.j. wiatr i fotowoltaika, prowadzi do decentralizacji systemu, a ze względu na ich stochastyczny charakter, znacząco wpływa na sposób prowadzenia systemu i bezpieczeństwo sieci.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.