zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Jakość energii zobacz wszystko

 • prof. Zbigniew Hanzelka

  Jednopunktowe metody lokalizacji źródeł wahań...

  Dotychczas funkcjonujący model rynku energetycznego, w którym problem określenia odpowiedzialności za wprowadzanie zaburzeń jakości energii (JEE) angażował dwóch partnerów - dostawcę energii oraz jej odbiorcę - wraz z rozwojem sieci elektroenergetycznych oraz rozproszonych źródeł...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych,...

  Podczas  pożaru występuje wysoka temperatura, pod działaniem której ulega zwiększeniu rezystancja przewodów zasilających. Zapewnienie ognioodporności przewodów zasilających przez wymagany czas pracy urządzeń oraz zachowania ciągłości dostawy energii, określone w...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Akumulatory w układach zasilania urządzeń...

  W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez wymagany czas ich pracy. Wymagania w tym zakresie precyzuje norma PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach...

 • dr inż. Andrzej Firlit

  Opracowanie wirtualnego hybrydowego źródła energii...

  Z koncepcją smart grids silnie związane jest wykorzystanie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, wdrażanie na szeroką skalę systemów pomiarowych typu smart metering, stosowanie narzędzi informatyczno-telekomunikacyjnych oraz technologii energoelektronicznych. Przyczynia się to...

 • Hans De Keulenaer

  Norma EN 50160

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest szczegółowe zaprezentowanie i analiza wymagań normy EN 50160. Przedstawiono w nim metody pomiaru parametrów napięcia zasilającego oraz przykładowe przypadki pomiarów.

 • dr inż. Bartłomiej Arendarski

  Ocena niezawodności elektroenergetyki i teleinformatyki...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii t.j. wiatr i fotowoltaika, prowadzi do decentralizacji systemu, a ze względu na ich stochastyczny charakter, znacząco wpływa na sposób prowadzenia systemu i bezpieczeństwo sieci.

 • Shri Karve

  Harmoniczne – Filtry aktywne

  Dokument omawia problemy wywołane przez prądy harmoniczne w instalacjach i sieciach zasilania oraz możliwości ich załagodzenia przez zastosowanie filtrów czynnych (aktywnych).

 • Gary Marshall

  Odporność, niezawodność i redundancja

  Dyspozycyjność – względny czas, w którym system jest faktycznie dostępny do wykonywania pracy – jest jednym z kluczowych parametrów jakości zasilania. Typowy użytkownik indywidualny w Europie może spodziewać się...

 • Julian Wiatr

  Kampania na rzecz zwiększenia mocy przyłączeniowej...

  Ze względu na stale podnoszący się standard życia, liczbę instalacji i urządzeń gospodarstwa domowego, standardy i wytyczne muszą być stale rozwijane i przystosowane do nowych warunków instalacji.

 • PTPiREE

  Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka...

  Raport autorstwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) pt. "Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno