zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Kable i przewody (nN, SN, WN) zobacz wszystko

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Akumulatory w układach zasilania urządzeń...

  W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez wymagany czas ich pracy. Wymagania w tym zakresie precyzuje norma PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w...

  W artykule przedstawiono odmienność pracy generatora zespołu prądotwórczego w stanie zwarcia, funkcjonującego jako źródło zasilania awaryjnego obiektu budowlanego w stosunku do transformatora elektroenergetycznego przyłączonego do Systemu Elektroenergetycznego. Określono zasady...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Instalacje fotowoltaiczne. Dobór falownika, przewodów...

  Przez System Fotowoltaiczny w rozumieniu niniejszej publikacji należy rozumieć elektrownię słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii słonecznej w energię elektryczną. Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego...

 • mgr inż. Jakub Grela

  Koncepcja organizacji systemów zarządzania energią w...

  Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na systemy EMS w budynkach powoduje rozwój różnych koncepcji ich organizacji. Poczynając od dedykowanych liczników energii i mediów, poprzez zcentralizowane systemy monitoringu i akwizycji...

 • Julian Wiatr

  Kampania na rzecz zwiększenia mocy przyłączeniowej...

  Ze względu na stale podnoszący się standard życia, liczbę instalacji i urządzeń gospodarstwa domowego, standardy i wytyczne muszą być stale rozwijane i przystosowane do nowych warunków instalacji.

 • Estellito Rangel Junior

  Potrzeba serwisowania przemysłowych instalacji...

  Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem wymagają szczególnej uwagi, ponieważ niezgodności z normami mogą nieść ze sobą znaczne ryzyko awarii nie tylko w zakładzie przemysłowym, ale także dla innych obszarów...

 • Paul De Potter

  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwporażeniowa w...

  Statystyki pokazują, że każdego roku w wyniku wypadków związanych z elektrycznością, tysiące ludzi doznaje obrażeń lub ponosi śmierć. Profesjonalny personel zatrudniony przy instalowaniu, konserwacji i obsłudze, naprawach oraz budowie obiektów elektrycznych stanowi grupę, w...

 • Guy Kaiser

  Zintegrowane systemy domowe

  Tradycyjne instalacje są nadal dość powszechnie montowane w nowych domach, albo są użytkowane w starszych domach, w widocznej sprzeczności z potrzebami współczesnych użytkowników. W końcu, oczekują oni większej elastyczności, więcej funkcji i możliwości oszczędzania energii oraz większego bezpieczeństwa.

 • dr inż. Jerzy Stiller

  Oddziaływanie linii kablowych najwyższych napięć...

  Oddziaływanie na środowisko elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokich i najwyższych napięć jest rozpatrywane najczęściej w odniesieniu do linii napowietrznych. Istotnie oddziaływanie linii napowietrznych jest różnorodne, a dotyczy miedzy innymi emisji pól...

 • Julian Wiatr

  Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia...

  Statystyki pożarów powstających w Polsce, prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, wykazują że liczba pożarów jest bardzo wysoka. Przyczynami pożarów jest zła wentylacja, nieostrożność użytkowników, zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.