zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Kable i przewody (nN, SN, WN) zobacz wszystko

 • Estellito Rangel Junior

  Potrzeba serwisowania przemysłowych instalacji...

  Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem wymagają szczególnej uwagi, ponieważ niezgodności z normami mogą nieść ze sobą znaczne ryzyko awarii nie tylko w zakładzie przemysłowym, ale także dla innych obszarów...

 • Paul De Potter

  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwporażeniowa w...

  Statystyki pokazują, że każdego roku w wyniku wypadków związanych z elektrycznością, tysiące ludzi doznaje obrażeń lub ponosi śmierć. Profesjonalny personel zatrudniony przy instalowaniu, konserwacji i obsłudze, naprawach oraz budowie obiektów elektrycznych stanowi grupę, w...

 • Guy Kaiser

  Zintegrowane systemy domowe

  Tradycyjne instalacje są nadal dość powszechnie montowane w nowych domach, albo są użytkowane w starszych domach, w widocznej sprzeczności z potrzebami współczesnych użytkowników. W końcu, oczekują oni większej elastyczności, więcej funkcji i możliwości oszczędzania energii oraz większego bezpieczeństwa.

 • dr inż. Jerzy Stiller

  Oddziaływanie linii kablowych najwyższych napięć...

  Oddziaływanie na środowisko elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokich i najwyższych napięć jest rozpatrywane najczęściej w odniesieniu do linii napowietrznych. Istotnie oddziaływanie linii napowietrznych jest różnorodne, a dotyczy miedzy innymi emisji pól...

 • Julian Wiatr

  Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia...

  Duża liczba pożarów powstających na terenie Polski jest spowodowana niesprawnymi urządzaniami elektrycznymi lub niesprawną instalacją elektryczną. Jedną z przyczyn tych pożarów jest niepoprawnie zaprojektowana lub niepoprawnie wykonana instalacja elektryczna w budynkach.

 • Giuseppe Parise

  Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

  Zagadnienie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych jest zawsze aktualne. Coraz większa złożoność i funkcjonalność instalacji sprawia, że potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Autor w publikacji „A New...

 • Guy Kaiser

  Dobre praktyki dotyczące elastycznych i funkcjonalnych...

  W ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na elastyczne i funkcjonalne instalacje elektryczne w domach i mieszkaniach zwiększało się z dnia na dzień. Zmieniające się warunki życia i nawyki, ewoluujące potrzeby, dostępność nowych technologii i świadomość znaczenia efektywnego...

 • Henryk Markiewicz

  Zasady ustalania mocy zapotrzebowanej instalacji...

  Planowanie instalacji elektrycznej wymaga określenia mocy zapotrzebowanej, czyli umownej, najwyższej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki przewidziane do zasilania w tej instalacji w warunkach obciążenia długotrwałego. W szczególności dotyczy to instalacji w budynkach mieszkalnych,...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń...

  Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi podczas pożaru jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Głównymi źródłami kształtującymi kryteria bezpieczeństwa pożarowego są regulacje prawne. Na podstawie § 207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z...

 • ELEKTROTIM

  Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach...

  Projektując instalacje elektryczne należy uwzględniać wymagania polskiego prawa w tym w szczególności Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczegółowe wymagania dotyczące...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno