zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź może odegrać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Miedź może odegrać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej

Proces transformacji energetycznej jest nieunikniony. Globalne porozumienie społeczne wiąże się z koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym, przestawieniem gospodarki na technologie oparte na odnawialnych źródłach energii.

Przez wiele lat transformacja energetyczna w Polsce prowadzona była zbyt chaotycznie. Rządzący przez długi okres czasu unikali podejmowania decyzji o odchodzeniu od węgla, m.in. ze względu na ryzyko polityczne i koszty społeczne zmian. Obecnie wiadomo już, że głęboka transformacja energetyki jest nieunikniona – polityka dekarbonizacyjna i trendy światowe związane z rozwojem OZE, magazynowaniem energii czy elektromobilnością nie pozostawiają nam innego wyjścia.

Polska rynkiem zbytu dla technologii OZE

Kluczową kwestią dla naszego kraju jest przeanalizowanie w jaki sposób można wykorzystać szanse związane z rozwojem OZE na dużą skalę. Warto pomyśleć, czy zamiast naśladować inne gospodarki, nie lepiej byłoby znaleźć nisze rynkowe, w których będziemy prekursorami.

Czytaj więcej: W zakresie transformacji energetycznej przed Polską spore wyzwania

Dzisiaj, rozwój OZE i nowych technologii jest na pewno dużo bardziej opłacalny niż kilka lat temu. Jednak, aby szybko osiągnąć wyznaczone cele, rządzący muszą podejmować przyjazne, ale i stanowcze działania ułatwiające inwestorom realizację projektów.

Oprócz tego, jest sporo start-upów, które pokazują, że w polskim rynku drzemią duże możliwości, m.in. w związku z cyfryzacją technologii. Tu duży potencjał mają mikrosieci i magazyny energii, które będą potrzebne nie tylko w obszarze OZE, ale także w dynamicznie rosnącym sektorze elektromobilności. Przykładem są pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych, oparte na wykorzystaniu technologii magazynowania energii.

Transformacja energetyczna Europy i Polski

Realizacja transformacji energetycznej w Europie, a tym samym w Polsce, powinna być oparta na dwóch filarach – powszechnym dostępie do odnawialnych źródeł energii i zapewnieniu dostępu do surowców, niezbędnych do wdrażania coraz bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku technologii, w tym miedzi, której Polska jest czołowym światowym producentem.

Miedź bardzo istotnie wpływa na poprawę efektywności energetycznej, m.in. elektrycznych urządzeń przemysłowych czy też sieci energetycznych, w tym dystrybucyjnych, których rozbudowa też jest potrzebna w związku z rozwojem OZE. Właściwości miedzi takie jak wysoka przewodność elektryczna, trwałość, czy przetwarzalność (100 proc. możliwości recyklingu), powodują, że metal ten jest niezbędny dla nowoczesnej energetyki.

Zobacz również: Transformacja energetyczna a zrównoważony rozwój

Miedź w energetyce

Rocznie na świecie na rynek trafia około 23 mln ton nowej miedzi, nie licząc recyklingu.  Wnikliwe analizy ekspertów przemysłu na świecie wskazują, że około dwie trzecie surowca co roku trafia do sektora energetyki i elektrotechniki.

Zdaniem ekspertów Europejskiego Instytutu Miedzi, najlepszy czas dla miedzi dopiero nadchodzi, z uwagi na fakt, że proces transformacji energetycznej jest wielką szansą dla tego przemysłu. Miedź jest wykorzystywana do produkcji wszystkich istotnych elementów infrastruktury energetycznej, włączając w to rozwój OZE, generatory, nowe przyłącza, instalacje elektryczne, okablowanie, jak i komponenty do wysokosprawnych urządzeń przemysłowych.

Rozwiązań miedziowych w energetyce jest wiele, ale nie zawsze mają uzasadnienie. Jest to szczególnie widoczne w przypadku linii napowietrznych, gdzie oprócz technicznych parametrów kluczowym czynnikiem jest waga materiału. Tam też, ze względu na koszty, z miedzią wygrywa aluminium.

Z kolei w przypadku kablowania sieci dystrybucyjnych, miedź jest zdecydowanie lepsza niż inne materiały. W sposób istotny wpływa na poprawę efektywności energetycznej, zwiększa bezpieczeństwo sieci, minimalizuje straty związane z przesyłem i dystrybucją energii. Zakładając, że w długofalowej pespektywie dążymy do budowania zeroemisyjnej gospodarki, to miedź powinna być jej kluczowym elementem.

Czytaj też: Innowacyjność i niskoemisyjność dzięki miedzi 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno