zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź w ekologicznym i zdrowym budownictwie – przewodnik część 1

Strona główna > Wszystkie publikacje > Automatyka budynków > Miedź w ekologicznym i zdrowym budownictwie – przewodnik część 1

Przemysł zużywa ponad 40% dostępnych zasobów czystej wody w krajach rozwiniętych. Starzejąca się infrastruktura wodna wymaga wymiany, przez co koszty wody i obsługi wody ściekowej rosną. Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA), od początków pierwszej dekady XXI wieku koszty wody ściekowej rosną w tempie znacząco przewyższającym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zużywanie mniejszej ilości wody oznacza mniejsze wydatki na wodę i oczyszczanie wody ściekowej, a także na energię wykorzystywaną do ogrzewania, przechowywania i transportowania wody w budynkach. Infrastruktura budowlana może wspierać oszczędzanie wody, zmniejszając przy tym koszty, jeśli będzie wykorzystywać armaturę niskoprzepływową i wydajne systemy wodne.

Blisko 80% wszystkich zakładów użyteczności publicznej wykorzystuje miedź do instalacji wodnych, ponieważ jest niezawodna i nadaje się do recyklingu, a także chroni przed potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami przenikającymi przez ścianki rur lub wypłukiwanymi z tych ścianek — dzięki czemu woda pozostaje bezpieczna. Wewnątrz budynków, miedź pełni istotną funkcję w zautomatyzowanych systemach oszczędzania wody, takich jak baterie bezdotykowe i automatyczne spłuczki. Właściwości termiczne miedzi umożliwiają jej wykorzystanie w oszczędzających wodę systemach chłodzenia w obiegu zamkniętym lub chłodzenia powietrzem, często stanowiących część urządzeń chłodzących.

Wymienniki rekuperacyjne również wykorzystują miedź do ograniczania zużycia wody w budynkach i odzyskiwania energii cieplnej, która w innym wypadku zostałaby utracona wraz z wodą ściekową, poprzez wymianę energii między jednym ośrodkiem w postaci cieczy, gazu lub ogrzanego powietrza a innym. W lepszym monitorowaniu zużycia wody oraz w jej oszczędzaniu pomaga przede wszystkim pomiar zużycia wody w wielu miejscach oraz w wielu operacjach. Stopy miedzi stanowią główny materiał, z którego wykonane są liczniki wody oraz elementy sterujące instalacją wodno-kanalizacyjną wymagane do zapewnienia takiego monitoringu.

Czytaj też: Inteligentne domy napędzają rynek miedzi

Zrównoważone budownictwo może wspomagać oszczędzanie wody dzięki odpowiedniemu projektowaniu oraz stosowaniu technologii. System certyfikacji LEED oraz norma ASHRAE promują urządzenia, które zużywają mniej wody, a także zwiększenie liczby liczników mierzących zużycie wody w nowych i remontowanych budynkach komercyjnych.

 

Zmniejszenie zużycia wody wewnątrz budynków

Warunek wstępny i punkt LEED

Od nowych lub remontowanych budynków komercyjnych i budynków użyteczności publicznej wymaga się:

 • ograniczanie łącznego zużycia wody przez armaturę o 20 procent w stosunku do wartości wyjściowej,
 • instalacji urządzeń, wyposażenia i procesów spełniających określone kryteria wydajnościowe (szczegóły — patrz LEED wersja 4).

Za przekroczenie powyższych wymogów można otrzymać do sześciu punktów, na przykład poprzez użycie alternatywnych źródeł wody.

Wymagania dotyczące szkół, sklepów, hoteli i budynków służby zdrowia obejmują również redukcję zużycia wody używanej w urządzeniach oraz wody technologicznej.

Pomiar zużycia wody w budynkach

Warunek wstępny LEED

Od nowych i remontowanych budynków komercyjnych i budynków użyteczności publicznej wymaga się zwiększenia liczby stałych mierników do pomiaru całkowitego zużycia wody pitnej w odniesieniu do budynku i powiązanej z nim działki oraz do sporządzania (ręcznego lub zautomatyzowanego) miesięcznych i rocznych zestawień danych.

Zobacz też: Miedź niezbędna dla dekarbonizacji sektora budownictwa

Pomiar wody

Punkt LEED

Jeden punkt przyznawany jest nowym lub remontowanym budynkom komercyjnym i budynkom użyteczności publicznej, w których instaluje się stałe liczniki w dwóch lub większej liczbie następujących podsystemów wodnych: nawadnianie; wewnętrzna armatura hydrauliczna; woda gorąca; kotły; woda odzyskana lub inna woda technologiczna.

Wymogi dotyczące projektów budynków służby zdrowia obejmują instalację liczników wody w dowolnych pięciu z następujących systemów: systemy wody oczyszczonej (odwrócona osmoza, dejonizacja); woda popłuczna; użycie wody w działach żywienia; użycie wody do prania; użycie wody w laboratoriach; użycie wody w centralnych działach sterylizacji i dekontaminacji; użycie wody do fizjoterapii, hydroterapii i zabiegów; użycie wody na salach operacyjnych; woda uzupełniająca do systemu ogrzewania wodnego w obiegu zamkniętym; zimna woda uzupełniająca do systemów gorącej wody użytkowej.

Zarządzanie zużyciem wody

ASHRAE, punkt 6.3.3.1

Promuje kodeksy dotyczące nowych lub remontowanych budynków oraz nowych systemów i urządzeń w istniejących budynkach wymagające instalacji:

 • urządzeń pomiarowych z funkcją zdalnej komunikacji w celu pobierania danych dotyczących zużycia wody użytkowej dostarczanej do budynku;
 • monitorów lub podliczników do zarówno wody pitnej, jak i wody odzyskanej trafiającej do budynku;
 • osobnych podliczników do osobno wynajętych lub podnajętych lokali w dowolnym budynku o łącznej powierzchni powyżej 5000 m2;
 • podliczników do dowolnego inwestycji lub budynku, lub wynajętego lub podnajętego lokalu w ramach inwestycji lub budynku, w których zużycie zgodnie z prognozami przekroczy 3800 l/dzień.

Komercyjna działalność gastronomiczna (zużycie wody)

ASHRAE, punkt 6.4.2.2

Promuje kodeksy dotyczące nowych, remontowanych i istniejących (ze zmodernizowanym wyposażeniem) komercyjnych lokali gastronomicznych, które wymagają instalacji:

 • parowarów niewymagających kotłów/przyłączy;
 • piekarników konwekcyjno-parowych zużywających nie więcej niż 38 l/godzinę w pełnym trybie działania;
 • maszyn do lodu chłodzonych powietrzem spełniających wymagania programu ENERGY STAR® dot. komercyjnych maszyn do lodu;
 • bezdotykowych elementów sterujących (przełączników nożnych, czujników lub innych) do wszystkich baterii w obrębie obszaru przygotowywania żywności w kuchni oraz pomieszczenia z naczyniami, w tym zlewozmywaków i umywalek;
 • wysoko wydajnych zaworów natryskowych do wstępnego płukania naczyń;
 • zmywarek zgodnych z wymaganiami programu ENERGY STAR® dot. zmywarek komercyjnych.

Czytaj więcej: Oszczędzaj energię dzięki miedzi. [PORADNIK]

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno