zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły: Ogólne (artykuły, raporty) zobacz wszystko

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz...

  Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym, zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w...

 • prof. Zbigniew Hanzelka

  Jednopunktowe metody lokalizacji źródeł wahań...

  Dotychczas funkcjonujący model rynku energetycznego, w którym problem określenia odpowiedzialności za wprowadzanie zaburzeń jakości energii (JEE) angażował dwóch partnerów - dostawcę energii oraz jej odbiorcę - wraz z rozwojem sieci elektroenergetycznych oraz rozproszonych źródeł...

 • mgr inż. Julian Wiatr

  Akumulatory w układach zasilania urządzeń...

  W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez wymagany czas ich pracy. Wymagania w tym zakresie precyzuje norma PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach...

 • dr inż. Andrzej Firlit

  Opracowanie wirtualnego hybrydowego źródła energii...

  Z koncepcją smart grids silnie związane jest wykorzystanie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, wdrażanie na szeroką skalę systemów pomiarowych typu smart metering, stosowanie narzędzi informatyczno-telekomunikacyjnych oraz technologii energoelektronicznych. Przyczynia się to...

 • Hans De Keulenaer

  Norma EN 50160

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest szczegółowe zaprezentowanie i analiza wymagań normy EN 50160. Przedstawiono w nim metody pomiaru parametrów napięcia zasilającego oraz przykładowe przypadki pomiarów.

 • dr inż. Bartłomiej Arendarski

  Ocena niezawodności elektroenergetyki i teleinformatyki...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii t.j. wiatr i fotowoltaika, prowadzi do decentralizacji systemu, a ze względu na ich stochastyczny charakter, znacząco wpływa na sposób prowadzenia systemu i bezpieczeństwo sieci.

 • PTPiREE

  Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka...

  Raport autorstwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) pt. "Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna" poświęcony jest energetyce sieciowej i przedstawia najważniejsze wydarzenia, trendy  oraz zmiany, które mają miejsce...

 • mgr inż. Andrzej Firlit

  Pasywne i aktywne sposoby eliminacji odkształcenia...

  Przyczyną odkształcenia napięć i prądów w danym punkcie systemu elektroenergetycznego jest powszechne stosowanie układów energoelektronicznych oraz dużych odbiorników asymetrycznych (np. piece łukowe, indukcyjne), które są nieliniowe i niestacjonarne. W krajach wysoko rozwiniętych,...

 • dr inż. Krzysztof Matyjasek

  Urządzenia do kompensacji mocy biernej w środowisku...

  Jednym z podstawowych zadań przemysłowych służb elektroenergetycznych jest właściwa gospodarka energią bierną często, w znaczeniu bardzo wąskim, określana jako poprawa współczynnika mocy. W tradycyjnym, powszechnym jeszcze kilka lat temu, ujęciu zagadnienia gospodarki mocą bierną...

 • dr inż. Marcel Didden

  Zapady napięcia w ciągłych procesach technologicznych...

  Artykuł opisuje studium przypadku zapadów napięcia w dziewięciu belgijskich przedsiębiorstwach zajmujących się wytłaczaniem włókien przeprowadzono z tworzyw sztucznych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.