Raport: „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”

Różnym koncepcjom rozwoju e-mobilności w Polsce, głównie w aspekcie możliwości i ograniczeń technologicznych oraz ekonomicznych, poświęcona jest najnowsza monografia wydana w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego”. Zawiera ona wyniki badań naukowców i ekspertów dotyczące zarówno perspektyw, jak i barier w rozwoju e-mobilności, która wymaga bliskiej współpracy trzech sektorów: transportowego, energetycznego i teleinformatycznego. Temat ten … Czytaj dalej Raport: „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”