zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Dekarbonizacja Europy – istotna rola wodoru (wg Decarb Europe)

Strona główna > Wszystkie publikacje > Zielony wodór > Dekarbonizacja Europy – istotna rola wodoru (wg Decarb Europe)

Wodór jest nośnikiem energii, paliwem i surowcem. Jeśli jest wytwarzany przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych, może przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia niezależności energetycznej i łagodzenia wyzwań związanych ze zmiennością i nieciągłością pracy systemów energii odnawialnej.

Wodór jest czynnikiem umożliwiającym integrację międzysektorową, ponieważ stanowi czystą, środowiskowo zrównoważoną i elastyczną opcję przekształcania odnawialnej energii elektrycznej w nośnik energii chemicznej wykorzystywany w mobilności, ogrzewaniu i w zastosowaniach przemysłowych. Jest zatem kluczowym elementem przyszłych systemów energetycznych, który przyspieszy transformację do systemu w 100% bezemisyjnego. Stwarza również dla Europy możliwości technologicznego przywództwa, tworzenia miejsc pracy i ochrony środowiska.

Gospodarka wodorem tworzy już ogólnoświatowy rynek o wartości 100 mld USD. Wodór jest obecnie używany do produkcji paliw (50% rynku), nawozów sztucznych (43%) i w licznych procesach technologicznych (6%), takich jak produkcja szkła i stali oraz do wytwarzania różnych produktów spożywczych, jak np. margaryna. Istnieją jeszcze inne zastosowania wodoru, jak: napęd pojazdów (samochody osobowe, autobusy, pociągi, łodzie); wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła dla celów komercyjnych i mieszkalnictwa; magazynowanie w postaci wodoru energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, lub zastąpienie gazu ziemnego wodorem w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Chociaż ich udział w skali globalnej jest jeszcze marginalny, to wszystkie te zastosowania obecnie się rozwijają.

Właściwości wodoru, pozwalające na zintegrowanie go z każdym systemem energetycznym, otwierają możliwości znacznie szerszego wdrażania odnawialnych źródeł energii. Systemy energetyczne, które są w dużym stopniu zależne od źródeł odnawialnych, mogą funkcjonować w długich okresach generacji energii odnawialnej nie zorientowanej na bieżący pobór, dzięki dostarczaniu wodoru do jednego lub więcej miejsc poboru energii, jak np. sieci gazownicze, zbiorniki stacji tankowania wodoru, lub kawerny solne.

Czytaj więcej: Wodór i OZE. Zastosowanie i jego wpływ na środowisko oraz gospodarkę [RAPORT]

Zmagazynowany wodór może być zużywany w różnej skali czasowej dla zaspokajania potrzeb w zakresie energii cieplnej, transportu, energetyki lub przemysłu, umożliwiając w ten sposób wysoki stopień wykorzystania i absorpcji energii. Zważywszy, że energia elektryczna pozyskiwana ze źródeł odnawialnych otwiera drogę do głębokiej dekarbonizacji sektora energetyki, to sektory ciepłownictwa i mobilności nie posiadają jeszcze równie istotnych sposobów działania w zakresie dekarbonizacji. Wszechstronność zastosowań wodoru umożliwia integrację i głęboką dekarbonizację tych sektorów, przyczyniając się tym samym do energetycznej transformacji Europy.

Finansowanie magazynowania energii 

Niemcy

Transformacja energetyczna wymaga szybkiego rozwoju przyjaznych dla środowiska technologii i procesów przetwarzania i magazynowania energii. W tym kontekście znaczącą rolę odegra proces “Power-to-Gas”. Projekt Energie Park Mainz polega na magazynowaniu energii uzyskiwanej z turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych przez przetwarzanie energii elektrycznej – drogą elektrolizy – w wodór lub metan. Park energetyczny jest wynikiem współpracy różnych partnerów i został zaprojektowany do wytwarzania wodoru z zastosowaniem bezpiecznych dla środowiska źródeł energii, takich jak pobliskie źródła odnawialne. Projekt ten został sfinansowany w kwocie około 17 mln EUR przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach programu “Finansowanie magazynowania energii”.

Austria

Celem H2FUTURE, projektu koordynowanego przez austriackie przedsiębiorstwo dystrybucji energii elektrycznej VERBUND, jest proekologiczne wytwarzanie wodoru dla przemysłu stalowego. Wodór jest wytwarzany w jednym z największych i najnowocześniejszych elektrolizerów w technologii z membraną wymiany protonowej (PEM). Wodór jest przeznaczony dla zastosowań przemysłowych oraz dla potrzeb bilansowania rynku rezerw mocy. Zakład będzie zbudowany na terenie firmy Voestalpine w Linzu, a wodór będzie używany bezpośrednio jako surowiec w produkcji stali. Będą również rozważane kluczowe zagadnienia dotyczące integracji sektorowej, takie jak ocena potencjałów i możliwości stosowania wytwarzanego pro ekologicznie wodoru na różnych etapach procesu produkcji stali. Ponadto, badane będą możliwości przeniesienia tej technologii do innych sektorów, które w swoich procesach produkcyjnych stosują wodór. Projekt ten jest finansowany w ramach Wspólnej Inicjatywy Wodoru i Ogniw Paliwowych (The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking).

Zobacz również: Wodór, prąd biopaliwa. Dekarbonizacja transportu będzie kosztowna 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.