zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Kodeks Dobrych Praktyk – energetyka wiatrowa

Strona główna > Archiwa wpisów > Kodeks Dobrych Praktyk – energetyka wiatrowa

Data
Tagi

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaprezentowało tzw. Kodeks Dobrych Praktyk, który ma być przeznaczony nie tylko dla deweloperów realizujących projekty wiatrowe, ale także dla samorządowców czy lokalnych społeczności, które mogą być beneficjentami inwestycji wiatrowych.

Kodeks Dobrych Praktyk, zaprezentowany podczas konferencji PSEW, ma być odpowiedzią na negatywne postrzeganie inwestycji wiatrowych przez cześć lokalnych społeczności, co doprowadziło do przyjęcia w 2016 r. restrykcji w lokowaniu farm wiatrowych w ramach tzw. ustawy odległościowej (10h). Restrykcje te zablokowały wydawanie pozwoleń na budowę farm wiatrowych, dla których minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych i obszarów chronionych nie przekraczałaby 10-krotnej długości mającej powstać w danym miejscu elektrowni wiatrowej. Wprowadzenie tej zasady praktycznie wstrzymało rozwój nowych projektów wiatrowych, a na rynku pozostały tylko te, dla których wcześniej udało się uzyskać pozwolenie na budowę.

Energetyka wiatrowa. Dlaczego warto na nią postawić?

Zaprezentowany przez PSEW dokument, nad którym prace rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku, ma być odpowiedzią na potrzeby wskazane przez Ministerstwo Energii. PSEW zapewnia, że resort energii chciałby bezkonfliktowego rozwoju energetyki wiatrowej, a szans na to upatruje w przybliżeniu społeczeństwu tematyki odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej. Stowarzyszenie przekonuje, że ten cel jest zbieżny z intencjami branży wiatrowej, w której przekonaniu przestrzegane już reguły gry i podejmowane z własnej inicjatywy działania fakultatywne na rzecz społeczności lokalnych mają szansę nadać nową dynamikę rozwojowi sektora. Zdaniem Magdaleny Sobczyńskiej z PSEW, kierującej pracami nad Kodeksem, ten dokument nie powinien być wyłącznie zbiorem przepisów i wytycznych dla branży energetyki wiatrowej. Dokument zawiera spis aktów prawnych, które ograniczają naszą branżę w działalności i strukturyzują bardzo mocno to, co robimy na co dzień w naszych biznesach, ale dodatkowo będzie zawierać spis wszystkich dobrych praktyk, które wykształciły się w ciągu wielu lat działalności branży. Jako innowacyjna branża zamieścimy tam wiele narzędzi, które służą kontrolowaniu i rozwijaniu procesów służących budowie oraz eksploatacji farm wiatrowych – mówiła Magdalena Sobczyńska.

Energetyka wiatrowa i ciepłownictwo – “Power to heat”, PPA

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno