Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’16

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE odbywa się nieprzerwanie od 2002 roku. Jest to największe spotkanie przedstawicieli energetyki z dostawcami urządzeń / rozwiązań / systemów informatycznych dedykowanych dla tego sektora gospodarki. W roku 2015 w Konferencji udział wzięło 547 Uczestników, reprezentujących blisko 170 firm i instytucji. 200 Uczestników reprezentowało energetykę, głównie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

W tym roku konferencja ma być poświęcona przede wszystkim bezpieczeństwu sieci energetycznej w kontekście ogromnego jej nasycenia systemami teleinformatycznymi, z definicji narażonymi na zupełnie inne rodzaju zagrożenia niż sieć energetyczna.

Oprócz tematu przewodniego na konferencji mają być też omówione także następujące zagadnienia:

  • modele współpracy z firmami IT,
  • transmisja danych,
  • zarządzania bazami danych,
  • smart grid,
  • zarządzanie siecią telekomunikacyjną,
  • TETRA – cyfrowy system łączności,
  • zarządzanie generacją rozproszoną,
  • zarządzanie majątkiem sieciowym,
  • centralny system wymiany informacji (CSWI),
  • aktualne wdrożenia w OSD: AMI, TETRA, monitorowanie sieci nn, CRM, Billing.

Więcej informacji na temat Konferencji