zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Co to jest energia odnawialna?

Data

Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, które w naturalny sposób regenerują się w krótkim czasie i pochodzą bezpośrednio od słońca (takie jak źródła termiczne, fotochemiczne i fotoelektryczne), pośrednio od słońca (takie jak wiatr, energia wodna, energia fotosyntezy przechowywanej w biomasie) lub z innych naturalnych mechanizmów środowiska (takie jak energia geotermalna i energia pływów). Energia odnawialna nie obejmuje zasobów energetycznych pochodzących z paliw kopalnych, produktów odpadowych ze źródeł kopalnych lub produktów odpadowych ze źródeł nieorganicznych.

OZE zwiększają swój udział w rynku energii, a trend ich rozwoju jest również widoczny w Polsce. Planowana i rzeczywista moc OZE zainstalowana w Polsce na koniec roku 2014 z podziałem na poszczególne typy źródeł jest przedstawiona na poniższym rysunku.

Planowana i rzeczywista moc OZE w Polsce na koniec 2014 roku w MWPlanowana i rzeczywista moc OZE w Polsce na koniec 2014 roku w MW.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno