zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Co to jest inteligentna sieć?

Data

Sieć smart grid jest zespołem elementów połączonych i współdziałających ze sobą w inteligentny sposób w ramach systemu elektroenergetycznego. Ważną cechą smart grid jest możliwość komunikacji między wszystkimi uczestnikami rynku energii. Dzięki temu sieć jest w stanie określić gdzie i kiedy powstaje popyt i podaż na energię i potrafi przekierować ją w miejsca gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Podnosi się przez to niezawodność i efektywność dostaw energii. Aby jednak sieć smart grid mogła pełnić swoje funkcje, musi być wyposażona w odpowiednie komponenty i aplikacje. W zależności od zaawansowania infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej sieci smart grid mogą realizować poszczególne zadania i funkcje.

Idea smart gridRysunek 1. Idea smart grid.

Do komponentów w ramach sieci elektroenergetycznej zalicza się różnego rodzaju generacje, w tym oparte na źródłach odnawialnych, takie jak: farmy wiatrowe, farmy słoneczne, elektrownie wodne, biogazownie. Wszystkie te komponenty mogą uczestniczyć w rynku energii, zapewniając jak najwyższą niezawodność dostaw energii, uwzględniając aspekty ekonomiczne i nie zwiększając przy tym zanieczyszczenia środowiska poprzez emisję dwutlenku węgla.

W ramach sieci komunikacyjnej wyróżnia się komponenty umożliwiające zbieranie i przesył różnego typu informacji począwszy od sygnałów określających stan systemu i komponentów a kończąc na sygnałach sterujących, definiujących nowe punkty pracy urządzeń. Nieodłącznym aspektem związanym z siecią teleinformatyczną są protokoły komunikacyjne zapewniające niezawodne i bezpieczne sterowanie urządzeniami automatyki i generacjami.

Nowoczesne sieci elektroenergetyczne wspierane sieciami komunikacyjnymi są w stanie optymalnie zarządzać mocami wytwórczymi, obciążeniami, magazynami energii i urządzeniami energetycznymi zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę systemu i ciągłość dostaw energii do klientów. Zwiększający się udział zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii wymaga od sieci przesyłowych i dystrybucyjnych możliwości dwukierunkowego przesyłania mocy przy spełnieniu podstawowego zadania, którym jest zasilanie odbiorców. Sieci smart grid umożliwiają również uczestnictwo klientów w systemie, dzięki zastosowaniu nowych komponentów jak np. smart meter oraz aktywne zarządzanie popytem (demand side management).

Nowoczesne, inteligentne sieci elektroenergetyczneRysunek 2. Nowoczesne, inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.