zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Czy kogeneracja energii elektrycznej i ciepła (CHP) będzie działać w czasie awarii zasilania?

Odpowiada Dale Blundell (Atkins)

W przypadku awarii zasilania, tj. utraty napięcia w sieci elektroenergetycznej, system kogeneracji może pracować jako zasilanie rezerwowe lub w trybie pracy wyspowej. Ponieważ jednostki kogeneracyjne są zwykle projektowane dla pokrycia tylko części zapotrzebowania zakładu, to system powinien być tak zaprojektowany, żeby zasilał tylko najbardziej istotne urządzenia. Może to oznaczać potrzebę dokonania wyboru najważniejszych odbiorów i zainstalowania urządzeń sterujących systemem kogeneracji w celu przełączenia go na zasilanie dedykowanej rozdzielnicy najważniejszych odbiorów. Zatem w przypadku utraty zasilania systemem kogeneracji odłączy się i będzie mógł ponownie zsynchronizować się po zaniku stanów przejściowych w sieci. Przy dłuższych przerwach w zasilaniu system kogeneracji powinien przełączyć się na zasilanie dedykowanej rozdzielnicy najważniejszych odbiorów. Istnieje także możliwość ustawienia systemu kogeneracji w trybie “śledzenia obciążenia”, tj. dostosowania do zmieniającego się w czasie zapotrzebowania mocy zakładu. Chociaż dodatkowe koszty urządzeń sterujących i monitorujących mogą nie być uzasadnione jako osobna propozycja, to inne czynniki takie, jak bezpieczeństwo zasilania mogą zadecydować, że będzie to opłacalna inwestycja.

Ponieważ generator zwykle jest uziemiony przy połączeniu z siecią elektroenergetyczną, wymagany będzie oddzielny punkt uziemienia przy przełączniku oraz rezystor uziemiający punkt zerowy, jeżeli wymagany jest tryb pracy wyspowej.

W przypadku pracy wyspowej systemu kogeneracji wymagane są urządzenia zapewniające powtórną płynną synchronizację z siecią, gdy systemem elektroenergetyczny będzie znowu dostępny.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.