zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Jaka jest optymalna wielkość mojej instalacji CHP?

Data

Odpowiada Dale Blundell (Atkins)

System kogeneracji jest zwykle wymiarowany na podstawie zapotrzebowania ciepła, ponieważ wykorzystanie całości lub większej części wytwarzanego ciepła ma kluczowe znaczenie dla określenia efektywności ekonomicznej instalacji CHP.

Studium wykonalności optymalizuje wielkość instalacji przez dokonanie oceny efektywności ekonomicznej CHP w pewnym zakresie wielkości. Ogólna efektywność ekonomiczna spada, jeżeli nie można wykorzystać całego ciepła, należy, zatem uzyskać delikatną równowagę między spadkiem efektywności a zwiększeniem oszczędności na drodze maksymalizowania wytwarzania energii elektrycznej na własny użytek.

Kotły są używane zasadniczo dla pokrycia obciążenia szczytowego w zimie oraz do zapewnienia zasilania rezerwowego, kiedy instalacja CHP jest wyłączona z ruchu dla celów konserwacji. Ponieważ jednostki CHP są z reguły przyłączone do sieci rozdzielczej, zapotrzebowanie mocy przewyższające produkcję CHP może być bez trudu pokryte przez import energii elektrycznej z sieci. Jeżeli nie jest wymagana praca zakładu CHP w izolacji od sieci elektrycznej (praca wyspowa), na przykład podczas awarii sieci elektroenergetycznej, to nie ma potrzeby wymiarowania instalacji według najwyższego szczytowego zapotrzebowania mocy.

Nawet, jeżeli zdarzają się przypadki, że ilość wytwarzanego ciepła jest większa niż zapotrzebowanie odbiorów to nadal opłaca się eksploatować instalację CHP przy dużym obciążeniu, aby skorzystać na niższym koszcie energii elektrycznej wytwarzanej na własne potrzeby. W takich przypadkach nadmiar ciepła może być odprowadzany do atmosfery za pośrednictwem chłodni kominowych lub radiatorów. W niektórych zakładach ciepło może być akumulowane w magazynie ciepła, co pozwala na rozdzielenie czasów produkcji energii elektrycznej i poboru ciepła. Alternatywnie ciepło może być za pomocą chłodziarki absorpcyjnej wykorzystane w procesie chłodzenia.

Dobrym przykładem chłodzenia absorpcyjnego mogą być budynki komercyjne, gdzie w lecie szczytowe zapotrzebowanie na ciepło spada na kilka godzin dziennie poniżej mocy zainstalowanej cieplnej. Wówczas, zamiast odprowadzać ciepło do atmosfery, można za pomocą chłodziarki absorpcyjnej wytwarzać wodę lodową, która może kompensować energię zużywaną przez istniejące, napędzane elektrycznie chłodziarki stosowane do schładzania powietrza.

Istotnym jest, aby przy wymiarowaniu jednostki CHP uwzględnić wszystkie, bezkosztowe lub niskokosztowe, środki zapewniające efektywność energetyczną w celu zminimalizowania lub wyeliminowania zużycia energii odpadowej. Pomoże to uniknąć budowania przewymiarowanej instalacji, maksymalizując tym samym zwrot z inwestycji.

Należy również uwzględnić przyszłe zapotrzebowanie na energię, w szczególności możliwość redukcji zapotrzebowania na ciepło i/lub energię elektryczną. Zgodnie z praktyczną regułą, zastosowania przemysłowe i komercyjne, w których równoczesne zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną występuje przez więcej niż 5 000 godzin rocznie, warte są szczegółowego zbadania. W praktyce, instalację CHP należy wymiarować w oparciu o profile/dane dziennego zapotrzebowania w celu dokładnego wyznaczenia rzeczywistych ilości ciepła i energii elektrycznej, które mają być dostarczane do danego odbiorcy.

Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło jest zmienne, można zastosować magazynowanie ciepła w celu wygładzenia profili zapotrzebowania, poprawiając w ten sposób efektywność ekonomiczną CHP.

Przewymiarowanie CHP może pociągać za sobą niepotrzebnie wysokie koszty – zarówno operacyjne jak i koszty kapitałowe/instalacyjne, straty energii w postaci ciepła odprowadzanego do atmosfery, niższe zwroty za wyeksportowaną energię elektryczną i niższą sprawność przy niepełnym obciążeniu.

Zbyt niskie zwymiarowanie będzie oznaczało obniżenie korzyści w porównaniu do prawidłowo zwymiarowanego systemu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.