zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Jakie pozostałe czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze silnika energooszczędnego?

Odpowiada Hugh Falkner (Atkins)

Oprócz oszczędności energii i pieniędzy oraz obniżenia emisji dwutlenku węgla, silniki energooszczędne wywierają także pośredni wpływ, co powoduje, że mogą być bardziej atrakcyjne:

  • Straty energii w silnikach energooszczędnych są mniejsze, dzięki czemu wytwarzają one mniej ciepła. Ma to duże znaczenie w zastosowaniach chłodniczych, w których odprowadzenie tego ciepła wymaga wkładu dodatkowej pracy.
  • Niższe straty oznaczają, że wentylator chłodzenia silnika może być mniejszy, dzięki czemu silnik jest cichszy. Jest to szczególnie ważne w szpitalach i w zastosowaniach w budynkach mieszkalnych.
  • W celu zachowania zgodności z normami IEC dotyczącymi wymiarów, odległość od otworów montażowych do płyty czołowej oraz wysokość od podstawy silnika do osi wału (wznios) i średnica wału, winny być zawsze takie same. Zatem ze wzrostem sprawności silnika zwiększa się odległość od strony tylnej (tj. przeciwnej do strony napędu, zwykle wyposażonej w wentylator) do otworów mocujących silnika. Dane te należy sprawdzać, gdyż przy montażu w urządzeniach o zwięzłej budowie może to stanowić problem. Użycie silników z wirnikiem odlewanym z miedzi umożliwia montaż w mniejszej przestrzeni i lepsze upakowanie.
  • Wyższa sprawność jest najczęściej osiągana drogą użycia dodatkowej ilości materiału czynnego (stal i uzwojenie), co oznacza większy ciężar silnika. Może to stanowić problem, jeżeli wytrzymałość konstrukcji wsporczej jest ograniczona.
  • Silniki energooszczędne mają mniejszy poślizg, zatem ich prędkość i moc dostarczana do obciążenia są większe. W niektórych zastosowaniach pozbawionych regulacji spowoduje to zmniejszenie oszczędność energii. Tę niedogodność można przezwyciężyć przez zastosowanie lepszego układu regulacji lub wprowadzenie niewielkich zmian w specyfikacji przeniesienia napędu lub napędzanego obciążenia.
  • Prąd rozruchowy silnika jest znacznie większy od prądu obciążenia podczas normalnej pracy. Większa bezwładność silnika oznacza, że podczas pracy cyklicznej udział strat rozruchowych będzie większy, zatem całkowita oszczędność energii i płynące z niej korzyści ulegną zmniejszeniu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno