zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Jakie są alternatywy dla zespołów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym?

Data

Istnieje szereg alternatywnych rozwiązań zapewnienia zasilania rezerwowego:

  • Zasilanie z dwóch linii energetycznych
  • Generator a silnikiem gazowym
  • Ogniwa paliwowe
  • Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy
  • Energia solarna/wiatrowa
  • Bateria akumulatorów/układ zasilania bezprzerwowego (UPS)

Zasilanie z dwóch linii energetycznych polega na zastosowaniu rezerwowego źródła w postaci drugiej linii energetycznej i może likwidować lokalne przerwy w zasilaniu. System ten jest jednak nieużyteczny w przypadku zaniku zasilania na większym obszarze sieci, zatem istotnym czynnikiem przy wyborze tej opcji jest rozważenie przyczyn przerw w zasilaniu. Także koszty kapitałowe doprowadzenia ze stacji rozdzielczej mogą być wysokie.

Generatory napędzane silnikami gazowymi działają na podobnej zasadzie jak z silnikiem Diesla, lecz jako paliwo wykorzystują gaz. Zespoły te wymagają przyłączenia do sieci gazowej tak, więc zasilanie jest zależne od dostępności gazu. W czasie klęsk żywiołowych, np. trzęsienia ziemi, rurociąg doprowadzający może ulec przerwaniu, uniemożliwiając pracę generatora.

Ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną z paliwa w reakcji chemicznej podobnej do zachodzącej w ogniwie galwanicznym. W odróżnieniu od akumulatora, który wymaga ładowania, ogniwo paliwowe wymaga uzupełniania paliwa. Ogniwa paliwowe mogą wykorzystywać szereg różnych paliw, emitują mniej szkodliwych substancji i pracują stosunkowo cicho. Ich udział w rynku jest niewielki i ogranicza się do zastosowań w systemach nieprzyłączonych do sieci (wyspowych), chociaż kilka firm wypróbowało rozwiązania modułowe o mocach megawatowych.

Technologia wytwarzania energii elektrycznej z biomasy jest podobna do generacji za pomocą zespołu prądotwórczego z silnikiem Diesla, lecz wykorzystuje paliwa roślinne pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł, np. drewno. Ten system generacji nie nadaje się jako źródło zasilania rezerwowego ponieważ wymaga regularnej eksploatacji i konserwacji dla zapewnienia niezawodnej pracy mechanizmu podawania paliwa, oraz odpowiednich obiektów dla magazynowania zapasu drewna.

Odnawialne źródła energii pracujące w sposób nieciągły takie, jak źródła fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe nie nadają się do celów zasiania rezerwowego chyba, że są używane w celu doładowywania bateryjnego układu magazynowania energii.

Konwencjonalne, zasilane z akumulatorów, układy zasilania bezprzerwowego zapewniają natychmiastowe zasilanie w przypadku zaniku napięcia w sieci, dając czas na uruchomienie zespołu prądotwórczego lub bezpieczne wyłącznie urządzeń.

Małe wymagania w zakresie obsługi i konserwacji nowoczesnych baterii akumulatorowych, szybkość reakcji i wysoka jakość energii elektrycznej, decydują o technicznej atrakcyjności układów UPS. Ich wysoki koszt powoduje, że najczęściej dobierane są na krótki czas pracy lub w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.