zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Jakie są koszty eksploatacyjne pompy ciepła?

Data
Tagi

Odpowiada Dale Blundell (Atkins)

Koszty eksploatacyjne pompy ciepła są uwarunkowane ceną energii elektrycznej. Efektywność kosztowa zależy od względnych cen paliwa innych dostępnych opcji oraz od współczynnika efektywności (COP) pompy ciepła.

Najprostszym porównaniem jest bezpośrednie elektryczne ogrzewanie rezystancyjne, którego koszt na kWh uzyskanego ciepła jest trzykrotnie wyższy w porównaniu z kosztem pompy ciepła o współczynniku efektywności COP równym 3. W przypadku pieców akumulacyjnych wykorzystujących tanią energię elektryczną w okresach pozaszczytowych korzyść kosztowa jest niższa, ponieważ przy niższej cenie energii koszty są niższe. Jeżeli natomiast pompa ciepła może także pracować w nocnych godzinach pozaszczytowych wykorzystując tańszą energię, a ciepło jest magazynowane w zasobniku ciepła do wykorzystania w ciągu dnia, to korzyść kosztowa nadal będzie trzykrotna.

Przykładowo, porównując powietrzną pompę ciepła (ASHP) o współczynniku efektywności COP równym 2,7 z nowoczesnym gazowym ogrzewaczem wody o sprawności 90% widzimy, że pompa wodna będzie 3,0 krotnie bardziej efektywna. Jeżeli jednak cena energii elektrycznej będzie 3,0 krotnie wyższa od ceny gazu ziemnego, to koszt energii dla obydwóch systemów będzie taki sam.

Oczywiście ekonomika różnych instalacji będzie odmienna, ale w praktyce stwierdzono (w Wielkiej Brytanii), że chociaż efektywność kosztowa pomp ciepła może być bardzo wysoka w porównaniu ogrzewaniem na olej opałowy lub LPG, to mogą one nie być najlepszą opcją, jeżeli dostępny jest gaz ziemny. Ponieważ Wielka Brytania dąży do obniżenia emisyjności produkcji energii elektrycznej do roku 2030, stosowanie elektrycznie zasilanych pomp ciepła może okazać się korzystne w przypadkach, kiedy emisja dwutlenku węgla jest brana pod uwagę jako element uzasadnienia ekonomicznego.

Uwzględnienie niższych kosztów obsługi i konserwacji pomp ciepła w całym cyklu życia jeszcze bardziej podnosi ich atrakcyjność.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.