zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź czy aluminium?

Rezystywność 

Miedź ma znacznie mniejszą rezystywność niż aluminium. Dla uzyskania tej samej obciążalności prądowej, pole przekroju przewodnika aluminiowego musi być większe o 56%. Dzięki temu na bębnie kablowym można nawinąć więcej kabla miedzianego i układać dłuższe ciągi kablowe przy mniejszej liczbie złączy, co zmniejsza ryzyko awarii zasilania.

Korozja

W przypadku miedzi korozja nie stanowi problemu. Miedź jest odporna na większość organicznych środków chemicznych i może być dowolnie długo eksploatowana w większości środowisk przemysłowych. Nie wymaga ochrony, nawet w zasolonych środowiskach morskich.

Reakcja z wodą

W przypadku miedzi jest to istotna właściwość, ponieważ woda może się przedostawać do kabla podczas transportu, składowania na zewnątrz budynku, uszkodzenia kabla, lub w przypadku uszkodzenia złącza lub głowicy kablowej. W przeciwieństwie do miedzi, aluminium reaguje z wodą wytwarzając wodór. Jeżeli ciśnienie wewnątrz kabla wzrośnie ponad ustalony poziom, może nastąpić uszkodzenie izolacji, prowadzące do wyładowań niezupełnych, uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia kabla.

Wartość złomu

Wyższa wartość złomowa wycofanych z eksploatacji miedzianych rur i kabli stanowi zachętę do odzysku i recyklingu. Ponadto dzięki recyklingowi możliwe jest osiągnięcie celów UE w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dostępność kabli o bardzo małych przekrojach

Żyła wielodrutowa składa się z wielu drutów o mniejszej średnicy skręconych razem. Miedziane żyły wielodrutowe są dostępne w bardzo małych przekrojach, do 0,5 mm2.  Ich aluminiowe odpowiedniki dostępne są dopiero w przekrojach od 10 mm2 wzwyż. Mniejsza średnica żył powoduje, że kable miedziane są bardziej giętkie i bardziej odpowiednie do zastosowań wymagających mobilności.

Instalacja i naprawy

Ze względu na mniejsze pole przekroju przy takim samym prądzie znamionowym, instalowanie i naprawa kabli miedzianych jest łatwiejsza. Miedź jest mniej krucha, co jest szczególnie ważne kiedy kable trójżyłowe są kształtowane i układane w kanałach i głowicach kablowych.

Ciężar właściwy

Trzykrotnie większy ciężar właściwy miedzie jest ułatwieniem przy układaniu kabli podmorskich. Szybko rozwijający się rynek przybrzeżnych elektrowni wiatrowych, które wiąże się z dużymi turbinami i instalacjami w środowisku morskim, stawia wiele wyzwać dla podmorskich kabli wysokiego i średniego napięcia. Wybór materiału przewodzącego ma znaczący wpływ na pokonanie tych trudności.

Rozszerzalność cieplna

Miedź ma mniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej. Jest to ważna właściwość, ponieważ zmniejsza zwis przewodów i szkodliwe siły działające na złącza.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno