zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź czy aluminium?

Obciążalność prądowa i łatwość instalowania

Przewody miedziane mają ok. 60% większą obciążalność prądową niż przewody aluminiowe o takim samym przekroju. Ze względu na większą rezystancję tj. mniejszą przewodność, aluminiowy odpowiednik przewodu miedzianego musiałby mieć o 60% większy przekrój. Dzięki mniejszej średnicy, a zatem większej giętkości, przewód miedziany daje oszczędność miejsca i jest łatwiejszy do instalowania.

Temperatura gorących punktów

Przewodność cieplna miedzi jest o ok. 60% większa niż aluminium. Polepsza to przenikanie ciepła i obniża szkodliwe miejscowe przyrosty temperatury np. na zaciskach i szynach (hot spots).

Współczynnik rozszerzalności cieplnej i pełzania

Miedź ma niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej i pełzania (skłonność do płynięcia metalu na zimno), wskutek tego rozszerzanie i kurczenie się na połączeniach i zaciskach przewodów jest znacznie mniejsze niż w przypadku aluminium, które ma skłonność do pełzania i poluzowania połączeń, stąd bezpieczeństwo i niezawodność instalacji miedzianej są większe.

Korozja galwaniczna trwałych połączeń

Miedź przy połączeniu z mniej szlachetnymi metalami i stopami nie ulega korozji galwanicznej. Zapobieganie korozji przewodów aluminiowych wymaga skomplikowanych technik łączenia, jak stosowanie past ochronnych, specjalnych końcówek do łączenia z innymi metalami, lub wyposażenie urządzeń w specjalne zaciski.

Płynięcie na zimno

Większa twardość miedzi oznacza, że złącza zaciskowe i końcówki przewodów, poddane dużym naciskom wykazują znacznie mniejsze płynięcie na zimno, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność instalacji.

Wartość złomu

Wyższa wartość złomowa wycofanych z eksploatacji miedzianych rur i kabli stanowi zachętę do odzysku i recyklingu. Ponadto dzięki recyklingowi możliwe jest osiągnięcie celów UE w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Koszt całkowity instalacji

Dla większości kabli o tej samej obciążalności, koszt początkowy kabla z żyłami aluminiowymi jest niższy niż koszt jego odpowiednika z miedzi. Prawidłowa ocena ekonomiczna powinna jednak obejmować koszty całego cyklu życia. Przyjmując równoważną obciążalność prądową, zwiększenie o 60% przekroju kabla aluminiowego zmniejsza różnicę kosztów początkowych. Po uwzględnieniu kosztu większych osłon kablowych, kosztów pracy instalatora, wyższych kosztów konserwacji i różnicę wartości rezydualnej – całkowita różnica kosztów jest nieznaczna.

Wytrzymałość na rozciąganie

Wyższa wytrzymałość miedzi na rozciąganie oznacza większą łatwość instalowania kabli, nawet, jeżeli są wciągane mechanicznie. Przy przeciąganiu długich przewodów aluminiowych przez rury lub kanały kablowe, znacznie mniejsza wytrzymałość aluminium na rozciąganie może prowadzić do nienaprawialnych uszkodzeń takich, jak rozciągnięcie i przewężenie, które zmniejszają obciążalność prądową i mogą być przyczyną niebezpiecznego przegrzewania.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.