zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź czy aluminium?

Data
Tagi

Transformatory służą do dostosowania wartości napięcia w systemach generacji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej. W sytuacji, gdy nowoczesne rozwiązania w UE wymagają wysokiej efektywności energetycznej, sprawność transformatorów ma szczególne znaczenie ze względu na powszechność ich stosowania (szacunkowo 4 mln szt. w całej UE).

Wydajność energetyczna i koszty cyklu życia

Opracowanie wykonane dla Komisji Europejskiej pokazuje, że w rozwiązaniu, które zakłada najniższy koszt życia zastosowane zdecydowanie więcej miedzi.

Korozja galwaniczna

Druty miedziane nie oddziałują galwanicznie ze złączami, które są zwykle wykonane z miedzi lub brązu. W przypadku aluminium następuje ubytek materiału wskutek korozji galwanicznej, który prowadzi do pogorszenia się lub utraty styku.

Twardość, ciągliwość, rozszerzalność pływanie na połączeniach

Miedź jest twardsza, silniejsza, bardziej ciągliwa, mniej się rozszerza i nie płynie na połączeniach, dzięki czemu nie wymaga okresowych kontroli i dokręcania połączeń śrubowych. Aluminium pod naciskiem wypływa z zacisków.

Stopień pełzania

Ponieważ miedź wykazuje niższy stopień pełzania (skłonność do płynięcia na zimno), transformatory z uzwojeniami miedzianymi są mniej podatne na uszkodzenia w eksploatacji. W warunkach bardzo dużych obciążeń i w wysokich temperaturach prędkość pełzania aluminium może być nawet 25-krotnie wyższa.

Podatność na uszkodzenia

Ze względu na odmienne właściwości tlenków miedzi i aluminium, końcówki drutów miedzianych są mniej podatne na uszkodzenie niż ich aluminiowych odpowiedników. Tlenek miedzi jest miękki, przewodzi prąd elektryczny i jest łatwo usuwalny. Tlenek aluminium jest trudny do usunięcia, ma właściwości izolujące i uniemożliwia połączenia niemechaniczne takie jak lutowanie. Dodatkowo wymaga pokrycia cyną, miedzią lub niklem.

Wartość złomu

Wyższa wartość złomu miedzi z wycofanych z eksploatacji transformatorów stanowi zachętę do odzysku i recyklingu. Ponadto dzięki recyklingowi możliwe jest osiągnięcie celów UE w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Waga i wielkość transformatorów

Transformatory rozdzielcze z uzwojeniami miedzianymi są zawsze mniejsze i lżejsze od równoważnych pod względem mocy i sprawności transformatorów z uzwojeniami aluminiowymi. Z powodu wysokiej rezystywności przewód aluminiowy musi mieć 1,66-krotnie większy przekrój niż przewód miedziany o tej samej rezystancji, skutkiem czego rdzeń i objętość transformatora są większe. Chociaż aluminium jest lżejsze, to korzyść tę niweczy zwiększona objętość (a zatem i ciężar) stalowego rdzenia, kadzi i oleju.

Koszt produkcji

Transformatory z uzwojeniami miedzianymi są często tańsze w produkcji. Wynika to nie z kosztów materiału przewodzącego, lecz także z kosztu stali magnetycznej, kadzi i oleju, niezbędnych do uzyskania określonej efektywności energetycznej, które określają całkowity koszt.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno