zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź jest siłą napędzającą recykling

Data

Budowa linii przesyłowych

Linie przesyłowe wykorzystują przewody napowietrzne lub kable podziemne. Kable zawierają żyły wielodrutowe: aluminiowe lub miedziane, oraz materiał izolacyjny – zwykle różnego rodzaju tworzywa sztuczne. W przypadku linii napowietrznych przewody nie wymagają izolacji, natomiast przewody wielodrutowe aluminiowe zawierają rdzeń stalowy, który zapewnia wymaganą wytrzymałość.

Opłacalność recyklingu linii przesyłowych

Sposób postępowania z przewodami i kablami przesyłowymi wycofanymi po zakończeniu okresu eksploatacji zależy od rodzaju technologii.

W przypadku przewodów napowietrznych materiały są poddane recyklingowi, ponieważ są one łatwe do zidentyfikowania a łatwość ich demontażu i separacji czynią ten proces opłacalnym. W wyniku recyklingu aluminium, zwykle przetopu, uzyskuje się aluminium wtórne, a stal jest używana do produkcji stali wtórnej, zwykle w piecach elektrycznych.

W przypadku kabli podziemnych sytuacja nie jest tak prosta i łatwa. Recykling kabli miedzianych jest zwykle ekonomicznie opłacalny. W przypadku kabli aluminiowych opłacalność odzysku zależy od ilości materiału i wkładu pracy potrzebnego do pozyskania złomu, np. głębokości ułożenia, długości i szerokości wykopu, przerw logistycznych związanych z wykopywaniem i wielu innych czynników. Tak, więc w wielu przypadkach, kable aluminiowe mogą po zakończeniu eksploatacji być pozostawione pod ziemią, a materiał utracony.

Jeżeli materiał żył kabla nie jest znany, kable mogą być pozyskiwane ze względu na potencjalny interes ekonomiczny, nawet w braku pewności czy są to kable miedziane, których pozyskanie jest w każdym przypadku ekonomicznie uzasadnione.

Wartość miedzi motywuje do recyklingu

Przy wycofywaniu z eksploatacji uwzględniane są cztery różne aspekty, mające wpływ na recykling:

  • identyfikacja wartości,
  • wskaźnik poziomu zbierania,
  • separacja,
  • uzysk metalu w procesie recyklingu.

Określenie wartości i wskaźnika poziomu zbierania w odniesieniu do kabli podziemnych wycofanych z eksploatacji czasami nie jest oczywiste: sprawdzenie wzrokowe nie jest łatwe, a ze względu na upływ czasu od chwili instalacji nie ma już możliwości prześledzenia czy materiałem jest miedź czy aluminium.

W tym znaczeniu miedź jest czynnikiem napędzającym recykling kabli podziemnych, ponieważ jej wartość motywuje do pozyskiwania złomu, nawet w braku pełnego rozeznania kosztów i nakładu pracy związanych z wydobyciem kabla. Oczywiście, jeżeli kable zostaną już wykopane, zostaną poddane recyklingowi w obydwu przypadkach.

Nawet w przypadkach, w których przedsięwzięcie takie nie jest z ekonomicznego punktu widzenia opłacalne (np., jeżeli kable są aluminiowe), recykling tych metali jest korzystny z punktu widzenia środowiskowego. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ w obydwu przypadkach zarówno miedź jak i aluminium mogą zastąpić surowce pierwotne, co pozwala uniknąć obciążenia związanego z ich wydobyciem.

W przypadku miedzi może ona być nawet użyta w tych samych zastosowaniach (do wyrobu kabli), ponieważ jest oczyszczana do postaci miedzi elektrolitycznej o czystości 99,999% – całkowicie zamknięty obieg materiału.

Natomiast aluminium prawdopodobnie nie będzie wykorzystane do produkcji kabli z powodu braku dokładnej specyfikacji składu stopu. Może być jednak użyte do innych celów, a nawet zastąpić aluminium pierwotne w zastosowaniach, w których skład stopu nie ma wpływu na wymagane właściwości.

Recykling miedzi jest korzystny dla środowiska i portfela

Miedź jest czynnikiem napędzającym recykling kabli podziemnych, ponieważ jej wartość motywuje do pozyskiwania złomu także z kabli podziemnych. Nawet jeżeli jednoznaczna identyfikacja nie jest możliwa, a istnieje tylko domniemanie, że materiałem kabla jest miedź, potencjalna korzyść z wartości materiału kabla motywuje jego wykopanie.

Niezależnie od niepewności wyniku ekonomicznego, zamknięcie obiegu jest w każdym przypadku (aluminium lub miedzi) korzystne ze środowiskowego punktu widzenia. Działanie w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym umożliwia oszczędność surowców pierwotnych i zmniejsza oddziaływanie na środowisko.

Ponadto recykling metali ma korzystny wpływ na pokonywanie problemów związanych z dostawami materiałów, jak złagodzenie uzależnienia od krajów będących dostawcami metali, niestabilność cen metali, cła importowe, logistyka, ubezpieczenia i dostawa na czas.

Literatura

  1. Copper or Aluminium cable conductors, broadly compared in a life cycle perspective. BOONE, BAL (DNV GL) KACKER (PE- International); 2015

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.