zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Mój układ sterowania procesem jest zawodny i podejrzewam, że przyczyną są zapady napięcia. Od czego mam zacząć?

Data

Odpowiada David Chapman

Kroki prowadzące do zdiagnozowania problemu są następujące:

  • Monitorowanie należy prowadzić na zasilaniu jednego lub więcej urządzeń, w których zjawisko występuje. Jednym z problemów jest to, że nastawy progów trzeba starannie ustawiać, żeby wychwytywać wszystkie interesujące zdarzenia, a przy tym eliminować mniejsze, nieinteresujące zdarzenia. Wymaga to postępowania metodą prób i błędów, ale poprawia jakość zbieranych danych i jest warte zachodu. Można też użyć przyrządu, który umożliwia retrospektywne ustawianie progów – zbiera on wszystkie dane, ale pozwala wybrać to, co chcemy oglądać. Na wczesnych etapach mogą być przydatne proste funkcje rejestrowania przebiegów przejściowych, w które są wyposażone przenośne analizatory mocy – są on proste w użyciu, interpretacja wyników jest łatwa, a dostęp do instalacji jest łatwy.

 

  • Zakładając, że w pierwszym etapie zostało ustalone, że rzeczywiście mamy do czynienia z zapadami napięcia, trzeba teraz zlokalizować ich źródło. Analizator należy przenieść do początku zasilania, tj. do punktu wspólnego przyłączenia (PWP) i tam kontynuować monitorowanie. Należy monitorować prądy w poszczególnych fazach, jak również sprawdzać korelację między zwiększoną wartością prądu i zapadami napięcia, chociaż w tym punkcie pomiarowym może to być trudne. Jeżeli zapady napięcia występują rzadziej a ich napięcie resztkowe jest wyższe, oraz jeżeli występują możliwe do zidentyfikowania, skorelowane z nimi wzrosty prądu, to zapady napięcia są powodowane przez urządzenia w twojej własnej instalacji. Należy teraz postępować dalej, monitorując zapady napięcia w każdym punkcie rozdzielczym wraz z prądem w każdym obwodzie odbiorczym, a źródło zaburzenia powinno zostać ujawnione. Można także przyjąć bardziej pragmatyczne podejście i badać najpierw obwody zasilające duże lub cykliczne obciążenia – podejrzewane fotokopiarki i drukarki laserowe, windy i dźwigi, urządzenia grzewcze i wentylacyjne, prasy, piece łukowe…

 

  • Po zlokalizowaniu źródła zaburzenia, rozwiązanie problemu jest proste. Zaburzający odbiornik misi być przyłączony bezpośrednio w punkcie najmniejszej impedancji systemu, tj. w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP), gdzie jego wpływ na napięcie będzie najmniejszy.

 

  • Jeżeli występowanie zapadów w punkcie wspólnego przyłączenia jest podobne jak na odbiorniku, to prawdopodobnie źródło zapadów znajduje się poza instalacją, Teraz masz podstawę do rozmowy z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.