zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

IndustRE

Celem projektu jest doprowadzenie do bliskiej współpracy energochłonnych sektorów przemysłu w Europie z sektorem energii odnawialnej, co ma promować innowacyjne modele biznesowe i prowadzić do usprawnień w zakresie regulacji oraz w efekcie końcowym przynosić korzyści wszystkim stronom projektu.

W ramach projektu w połowie marca został opublikowany dokument „Business models and market barriers”, w którym zdefiniowano optymalne modele biznesowe wykorzystania elastyczności zapotrzebowania na energię przez odbiorców przemysłowych. Model zakładają realizację tego celu przez odbiorców samodzielnie lub przy współudziale źródeł OZE.

Projekt jest adresowany do właścicieli instalacji OZE oraz do pięciu sektorów przemysłowych: chemicznego, metali nieżelaznych, stalowego, chłodniczego oraz uzdatniania wody, które łącznie zużywają około 300 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 10 proc. całkowitego zużycia w Europie.

więcej na:

www.industre.eu

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.