zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

RELflex – industrial flexibility

Celem projektu „RELflex” jest opracowanie, przetestowanie i ewaluacja nowych, innowacyjnych rozwiązań i aplikacji dla zwiększenia elastyczności systemów energetycznych w procesach realizowanych w MŚP, przez opracowanie i badania mechanizmów dynamicznego zarządzania sterowalnymi odbiornikami, układami generacji również OZE oraz magazynami energii.

W projekcie zostaną opracowane metody, algorytmy i koncepcje modeli biznesowych dla różnych aplikacji systemów dynamicznego zarządzania stroną popytową DSM i reakcji strony popytowej DSR w procesach przemysłowych.

Aspekt techniczny Projektu bazuje na holistycznym podejściu do łańcucha dostaw energii i jej konsumpcji przez odbiorców przemysłowych, w zależności od realizowanych przez nich procesów technologicznych, a także od zewnętrznych uwarunkowań rynkowych oraz stanu pracy sieci zasilającej opisanej zbiorem wskaźników jakości dostaw energii.

Projekt „RELflex” podejmuje również wyzwania związane z transferem wiedzy i prezentacją opracowanych w ramach projektu rozwiązań na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Strategia rozpowszechniania wyników opiera się na udostępnieniu w domenie publicznej wyników analiz oraz pomiarów na istniejącej i przyszłej infrastrukturze energetycznej, w celu demonstracji i szerokiej wymiany wiedzy między regionami oraz interesariuszami:

  • IFF Fraunhofer jest odpowiedzialny za całościowe wdrażanie projektu i rozwój naukowo-badawczy koncepcji oraz metodologii RELflex.
  • Polskie MŚP (Bachledówka S.A. i Pokoje Gościnne Na Olczańskim Wierchu) oraz sześciu partnerów stowarzyszonych, umożliwią agregację rezerwowych jednostek wytwórczych w postaci tzw. wirtualnej elektrowni, z zaimplementowanymi mechanizmami elastyczności, oferującymi usługi DSM/DSR dla operatorów, poprzez redukcję obciążenia sieci publicznej.
  • AGH będzie koordynować zadania związane z opracowaniem rozwiązań technicznych dla wirtualnej elektrowni, dedykowanych metod organizacji i algorytmów sterowania oraz agregacji danych, a także działania naukowo-badawcze w zakresie organizacji i implementacji demonstratorów.
  • Efektywna promocja i kampania informacyjna projektu RELflex, wraz z kampanią podnoszącą świadomość użytkowników systemu oraz lokalnych odbiorców energii, będzie prowadzona przez Europejski Instytut Miedzi w Polsce.

Etapy oraz wszelkie informacje dotyczące projektu można śledzić na aktualnie tworzonej stronie internetowej, www.relflex.eu.

 

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.