zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

RIGRID – Rural Intelligent Grid

Czym jest RIGRID?

Zintegrowane planowanie instalacji OZE – uwzględniające elastyczną konsumpcję oraz czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne – jest głównym wyzwaniem podczas tworzenia koncepcji regionalnych sieci Smart Grid.

  • opracowanie metodologii oraz narzędzi do wprowadzania rozwiązań typu Smart Grid na obszarach wiejskich
  • przetestowanie i demonstracja wzorcowych rozwiązań technicznych.

Idea projektu RIGRID

Europejski system energetyczny musi stawać się coraz bardziej inteligentny i zrównoważony. Musi odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na energię, zapewniać bezpieczeństwo energetyczne oraz sprostać wymogom środowiskowym, np. poprzez włączanie OZE do systemu.

Projekt RIGRID realizowany jest na wybranych obszarach wiejskich Polski i Niemiec – o różnej infrastrukturze i warunkach klimatycznych, lecz takich samych wyzwaniach wynikających z wiejskiego charakteru obszaru oraz z perspektywą wdrażania w innych gminach krajowych, a także innych regionach Unii Europejskiej.

Realizacja projektu RIGRID

Po stronie polskiej na miejsce realizacji projektu wybrano gminę Puńsk, leżącą w północno-wschodniej części woj. podlaskiego, na obszarze Zielonych Płuc Polski. Główne wyzwania gminy w kontekście gospodarki energetycznej to: niewielki poziom wykorzystania OZE, walka z emisją pyłów i szkodliwych gazów, rosnące zużycie energii elektrycznej i cieplnej, niski poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz wysokie straty przesyłowe.

Jednym z wyników projektu RIGRID jest instalacja demonstracyjna w gminie Puńsk (składająca się m.in. z instalacji fotowoltaicznej, oczyszczalni ścieków oraz agregatu prądotwórczego typu diesel, a także bateryjnego zasobnika energii elektrycznej). Opracowane algorytmy, metody i system telemetryczny zostały zintegrowane w jedno narzędzie monitorowania i sterowania infrastrukturą energetyczną.

Oczekiwane efekty projektu

W celu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich powstało interaktywne narzędzie do planowania i prowadzenia infrastruktur elektroenergetycznych. Uwzględnia ono osiągnięcie oczekiwanych efektów w trzech głównych aspektach:

  • technicznym (optymalne rozmieszczenie nowych instalacji OZE, efektywna praca mikrosieci, a także integracja z lokalnym systemem elektroenergetycznym),
  • ekonomicznym (opłacalność inwestycji, korzystne ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, zwiększenie atrakcyjności regionu dla nowych inwestycji),
  • społecznym (akceptacja społeczności, nowe miejsca pracy, rozwój regionu).

Opracowane metody planowania struktur mikrosieci oraz optymalnego zarządzania ich pracą umożliwiają rozwój nowych instalacji OZE na obszarach wiejskich oraz zwiększają niezawodność dostaw energii. Zaimplementowany system zarządzania energią EMACS integruje, przetwarza i prezentuje dane z wielu źródeł, pozwalając na monitorowanie i niezawodne prowadzenie lokalnego systemu elektroenergetycznego.

Powstałe narzędzie do analizy biznesowej umożliwia ocenę opłacalności inwestycji, biorąc pod uwagę potencjalną technologię (instalacja fotowoltaiczna, wiatrowa, biomasa, zasobnik energii), a także lokalne czynniki środowiskowe.

Wykorzystanie fotorealistycznych modeli 3D w połączeniu z rzeczywistością wirtualną (VR) ułatwia prowadzenie społecznej dyskusji na temat planów rozwoju infrastruktury na długo przed właściwym wdrożeniem projektów.

więcej na:
www.rigrid.pl

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.