zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Miesiąc: Czerwiec 2016
  • Instytut Jagielloński przygotował raport pt. „Jaka energia będzie napędzać polską gospodarkę?”. Raport analizuje obecny stan sektora i wskazuje możliwe scenariusze jego rozwoju przy założeniu, że polski rząd zdecyduje jaka będzie struktura źródeł, z których czerpiemy energię. W opracowaniu przygotowanym przez...

  • W poniedziałek 27 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak wyjaśnia kancelaria prezydenta celem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest usunięcie...

  • W poniedziałek 20 czerwca 2016 r. został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energii „Zielone Podhale”. Celem klastra będzie poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. Sygnatariusze listu intencyjnego...

  • Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, pierwsza w Polsce farma solarna wybudowana na nieczynnym wysypisku śmieci, zlokalizowana w Ustroniu Morskim, wyprodukowała w ciągu roku ponad 1 GWh. Rok temu gmina zdecydowała się na zagospodarowanie nieużywanych terenów wykorzystując fotowoltaikę. Dzięki temu powstała jedna...

  • Zgodnie ze zobowiązaniami wobec UE Polska powinna do 2020 roku osiągnąć 15 proc. udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym. – To wymaga inwestycji rzędu 66 mld zł – podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Stworzyłoby to ogromny rynek dla...

  • W raporcie „Derogacje od transformacji” Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ocenia m.in. sposób wykorzystania darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla sektora elektroenergetycznego otrzymanych na lata 2013-2020. Jak podaje fundacja, powołując się na dane Ministerstwa Środowiska, w pierwszych latach funkcjonowania...

  • Enea, Energa, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, PGE Polska Grupa Energetyczna, Politechnika Warszawska oraz Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem. Współpraca sygnatariuszy...

  • 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, które wprowadza nowe wymagania stawiane kablom i przewodom jako wyrobom budowlanym. Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, uchyla dotychczas obowiązującą Dyrektywę Rady 89/106/EWG i ustala...

  • Konkurs International Small Wind Turbine Contest 2016 to prestiżowe wydarzenie, które łączy najlepsze ośrodki naukowe w Europie specjalizujące się w dziedzinie odnawialnych źródeł energii między innymi z Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Głównym celem konkursu jest wyłonienie rozwiązania, które może...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno