zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Akademia Offshore – Seminarium pt. “Sector deal – rozwiązania brytyjskie”

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Akademia Offshore – Seminarium pt. “Sector deal – rozwiązania brytyjskie”

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiona zostanie koncepcja Sector Dealtrójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy rządem Wielkiej Brytanii, inwestorami oraz przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej.

Oprócz obszernej analizy genezy i zakresu brytyjskiego Sector Deal w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.

Wybrane zagadnienia:

  • Rola, status i znaczenie Sector Deal dla brytyjskiego rynku offshore wind
  • Treść i architektura Sector Deal
  • Sposoby wdrażania i ewaluacji wykonania postanowień porozumienia
  • Rola Offshore Wind Industry Council

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

08:30 – 09:15 Rejestracja, kawa powitalna
09:15 – 09:30 Przywitanie Gości
09:30 – 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
Przedstawiciel BEIS – Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii)
  Brytyjski rynek offshore wind – status quo/plan rozwoju
    Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
  Geneza i cel podpisania Sector Deal
  Status prawny Sector Deal
  Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 11:45 Sesja II: Sector Deal – treść porozumienia
Benjamin Sykes – Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
  Szczegółówy zakres dokumentu
  Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
  Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
  Praktyczne zastosowanie Sector Deal
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 Sesja III: Sector Deal – architektura oraz metody wdrażania porozumienia
Benjamin Sykes – Przewodniczący OWIC
Przedstawiciel BEIS
  Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
  Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
  Wdrażanie – praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
15:20 – 15:30 Podsumowanie

WIĘCEJ INFORMACJI

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.