zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Areopag Energetyki Odnawialnej

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Areopag Energetyki Odnawialnej

Celem niniejszej inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

Areopag energetyki odnawialnej stanowić będzie płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii.

Podczas wydarzenia omówione zostaną najbardziej aktualne wyzwania i problemy przed jakimi obecnie stoi branża. Poddane dyskusji zostaną także nowe trendy, potencjalnie wyznaczające kierunki jej rozwoju.

PROGRAM

08:00 – 08:55 – Rejestracja uczestników / kawa
09:00 – 09:30 – UROCZYSTE OTWARCIE: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
09:30 – 11:10
SESJA I – Marketyzacja odnawialnych źródeł energii
Rozwój technologiczny a aspekt rentowności – czyli co po aukcjach?
 • Aukcyjny system wsparcia jako narzędzie realizacji celu OZE na rok 2020
 • Wpływ postępu technologicznego na kształtowanie kosztów inwestycyjnych
 • Potencjalne mechanizmy wsparcia po roku 2020
 • Rola operatorów w kształtowaniu nowoczesnego i efektywnego rynku energii w Polsce

Zaproszeni do udziału w panelu:

 • GRZEGORZ TOBISZOWSKI – SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ENERGII
 • IRENEUSZ ZYSKA – POSEŁ NA SEJM RP, PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU GÓRNICTWA I ENERGII
 • ERYK KŁOSSOWSKI – PREZES ZARZĄDU, POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 • HENRYK BARANOWSKI – PREZES ZARZĄDU, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
 • MIROSŁAW KOWALIK – PREZES ZARZĄDU, ENEA S.A.
 • BOHDANA HORÁČKOVÁ – PREZES ZARZĄDU, CEZ POLSKA SP. Z O.O.
 • JAROSŁAW DYBOWSKI – DYREKTOR WYKONAWCZY DS. ENERGETYKI, pkn orlen s.a.
 • MAŁGORZATA MIKA-BRYSKA – DYREKTOR DS. REGULACJI I RELACJI PUBLICZNYCH, VEOLIA ENERGIA POLSKA S. A.
 • ALICJA CHILIŃSKA – GENERAL MANAGER, EDF EN POLSKA SP. Z O.O.
 • WŁODZIMIERZ EHRENHALT – WICEPREZES ZARZĄDU, STOWARZYSZENIE ENERGII ODNAWIALNEJ
11:10 – 11:30 – Przerwa kawowa
11:30 – 13:00
SESJA II – Gwarancje pochodzenia 2.0
Odpowiedź na wzrost świadomości społecznej w zakresie znaczenia niskoemisyjnych źródeł energii.
 • Gwarancje pochodzenia na gruncie projektu dyrektywy RED II
 • Doświadczenia rynków zagranicznych w obrocie gwarancji pochodzenia
 • Rozwój krajowego rejestru gwarancji pochodzenia
 • Potrzeba rozwoju krajowych regulacji w zakresie gwarancji pochodzenia

Zaproszeni do udziału w panelu:

 • ANDRZEJ KAŹMIERSKI – DYREKTOR DEPARTAMENTU ENERGII ODNAWIALNEJ I ROZPROSZONEJ, MINISTERSTWO ENERGI
 • KATARZYNA SZWED-LIPIŃSKA – DYREKTOR DEPARTAMENTU ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
 • MAREK SZAŁAS – DYREKTOR BIURA REJESTRÓW, TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.
 • MACIEJ ANTCZAK – DYREKTOR NA POLSKĘ, STX COMMODITIES
 • MACIEJ SZAMBELAŃCZYK – PARTNER, WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR
13:00 – 13:30 – Przerwa na poczęstunek
13:30 – 15:00
SESJA III – Magazynowanie energii – perspektywy rozwoju technologii i regulacji
 • Magazyny energii jako nieodłączny element efektywnego rynku energii elektrycznej
 • Istniejąca infrastruktura sieciowa a magazyny energii
 • Usługi systemowe mogące towarzyszyć upowszechnieniu magazynów energii
 • Legislacja szansą na upowszechnienie zastosowania magazynowania energii

Zaproszeni do udziału w panelu:

 • JAN FILIP STANIŁKO – DYREKTOR DEPARTAMENTU INNOWACJI, MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
 • JERZY TOPOLSKI – PREZES ZARZĄDU, TAURON DYSTRYBUCJA
 • JANOSCH KOLASSA – PRZEDSTAWICIEL FIRMY MAX BÖGL POLSKA SP. Z O.O.
 • MACIEJ SOŁTYSIK – Z-CA DYREKTORA CENTRUM KOMPETENCJI BADANIA I ROZWÓJ, PSE INNOWACJE SP. Z O.O.
 • DARIA KULCZYCKA – DYREKTOR DEPARTAMENTU ENERGII I ZMIAN KLIMATU, KONFEDERACJA LEWIATAN
 • Wojciech drożdż – WICEPREZES ZARZĄDU DS. INNOWACJI I LOGISTYKI, ENEA OPERATOR

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno