zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF)

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF)

Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej

22 – 23 maja 2019 r. , Warszawa

• to coś więcej niż konferencja, to miejsce gdzie kształtuje się bałtycki przemysł energetyki morskiej

• dołącz do kluczowych przedstawicieli branży off-shore, energetycznej, administracji morskiej, instytucji rządowych i parlamentu


Na Bałtyckim Forum Przemysłu Energetyki Morskiej zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję najnowsze, pełne wyniki analiz, w zakresie potencjału rynkowego morskiej energetyki wiatrowej w regionie Południowego Bałtyku, a także nowy program działania prowadzący do wykorzystania tego potencjału.

 

DZIEŃ PIERWSZY – „Energia z Bałtyku dla Europy”
09.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji
10.10 – 10.30 Wystąpienia Gości Honorowych
10.30 11.45 SESJA I – Europejska polityka energetyczno-klimatyczna – cele, wyzwania, plany, strategia energetyczna dla regionu Morza Bałtyckiego

 • Energetyczne cele i wyzwania w regionie Morza Bałtyckiego – polityka klimatyczna, integracja rynków, OZE, synchronizacja krajów bałtyckich, bezpieczeństwo energetyczne, Brama Północna, wycofanie części bloków jądrowych i węglowych
 • Plany strategiczne – BEMIP, TYNDP, PEP 2040, ambicje krajów członkowskich
 • Potencjał energetyczny – energetyka wiatrowa, gazowa, LNG, sieci przesyłowe
 • Współpraca czy konkurencja między państwami – wspólne czy indywidualne inwestycje
11.45 – 13.00

SESJA II – Energia z Bałtyku w europejskich i krajowych programach politycznych  

 • Programy wyborcze do Parlamentu Europejskiego i krajowego – wizje, strategie, rozwiązania systemowe – polityka energetyczna i klimatyczna
 • Plany polityczne dotyczące narzędzi realizacji inwestycji energetycznych na morzu – finansowanie, systemy wsparcia, regulacje europejskie i krajowe
 • Czy morska energetyka stanie się kołem zamachowym europejskiej i polskiej gospodarki?
13.00 – 14.00 Networking, lunch
14.00 15.30 SESJA III – Realizacja inwestycji energetycznych na Morzu Bałtyckim

 • Planowane i realizowane inwestycje energetyczne (Baltic Pipe, morska energetyka wiatrowa, morskie sieci elektroenergetyczne) – plany, wyzwania, doświadczenia
 • PCI – czy jest to narzędzie skuteczne, czy niezbędne są zmiany
 • Fundusz „Łącząc Europę” (CEF) – możliwość wykorzystania dla rozwoju morskich farm wiatrowych i sieci morskich
 • Środowisko i komunikacja społeczna – ryzyko konfliktów i metody jego ograniczania
15.30 – 16.30  SESJA IV – Debata oksfordzka „Polska gospodarka skorzysta na rozwoju morskiej energetyki na Morzu Bałtyckim”
16.30 – 17.00 Networking, przerwa kawowa
19.00 – 22.00 Conference Dinner

 

DZIEŃ DRUGI – „Polska największym bałtyckim rynkiem offshore”
09.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa
10.00 11.15

SESJA I – System wsparcia i nowe zasady uzyskiwania pozwoleń

 • Spec ustawa offshorowa – czy zostanie uchwalona, a jeśli tak to kiedy
 • Jakie mechanizmy wsparcia – aukcje, przetargi, negocjacje indywidualne,
 • Jak skrócić i uprościć procedury administracyjne – dewelopment MFW w 5 lat
 • Konsultacje branżowe proponowanych zapisów
 • Doświadczenia zagraniczne
11.15 – 12.30

SESJA II – Morskie sieci przesyłowe i przyłączenia nowych projektów

(pod patronatem Baltic Offshore Grid Forum)

 • Jak przyłączyć 7,1 GW morskich farm wiatrowych do KSE
 • Realizacja przyłączy MFW – wyzwania, harmonogramy, koszty, technologie, ryzyka środowiskowe
 • Rozwój morskich sieci przesyłowych – szanse, wyzwania, perspektywy, finansowanie
12.30 – 13.00 Networking, przerwa kawowa
13.00 14.30 SESJA III – Łańcuch dostaw dla inwestycji energetycznych na Bałtyku

 • Plany local content – szansa dla polskiego przemysłu czy ryzyko dla inwestorów
 • Współpraca czy konkurencja – wyzwania dla firm polskich i zagranicznych
 • Doświadczenia praktyczne z planowania i realizacji łańcucha dostaw i planów local content
 • Mobilizacja polskiego przemysłu energetyki morskiej do obsługi projektów energetycznych na Bałtyku
14:30 15:30 SESJA IV – Debata oksfordzka „Polska osiągnie cel 10 GW w morskich farmach wiatrowych do roku 2040 a polski przemysł energetyki morskiej będzie liderem na rynku bałtyckim”
15.30 – 16.30 Lunch
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno