zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

COP24 – Szczyt klimatyczny ONZ

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > COP24 – Szczyt klimatyczny ONZ

COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

UNFCCC jest “konwencją z Rio”, jedną z trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. UNFCCC weszła w życie dnia 21 marca 1994 r. Niemalże wszystkie państwa są dzisiaj jej członkami. Państwa, które ratyfikowały konwencję, nazywane są Stronami Konwencji. Zapobieganie “niebezpiecznej” ingerencji człowieka w klimat jest ostatecznym celem UNFCCC.

Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem Konwencji UNFCCC. W jej skład wchodzą przedstawiciele Stron Konwencji. Sesje odbywają się co roku. COP podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia skutecznego wykonania postanowień Konwencji oraz regularnie dokonuje przeglądu wykonania tych postanowień.

Zgodnie z decyzją 22. Sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP22) w Marrakeszu w listopadzie 2016 roku, kolejny szczyt klimatyczny odbędzie się w Polsce. Polska została wybrana do organizacji tego wydarzenia w ramach Grupy Europy Wschodniej (EEG).
Polska już po raz trzeci będzie przewodniczyć Konwencji klimatycznej.

COP24 odbędzie się w dniach 2-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Więcej na stronie organizatora.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.