zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Czy Europa może osiągnąć założoną efektywność energetyczną? Badanie realizacji postanowień artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Czy Europa może osiągnąć założoną efektywność energetyczną? Badanie realizacji postanowień artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Artykuł 7 zawiera kluczowe postanowienia dyrektywy europejskiej w sprawie efektywności energetycznej zawierające zestaw obowiązujących środków, które mają pomóc UE w osiągnięciu docelowych 20% wydajności energetycznej do 2020 r. Każde państwo członkowskie musi obliczyć własną wartość docelową oszczędności i wykazać, w jaki sposób osiągnie ten cel w okresie między rokiem 2014 a 2020.

Niniejsze webinarium wprowadzi uczestników do głównych postanowień artykułu 7. Webinarium zaprezentuje również, w jaki sposób państwa członkowskie wdrożyły te postanowienia i omówi wyzwania związane z ewaluacją wpływu tych postanowień, biorąc pod uwagę różnorodność strategii, jakie powstały w odpowiedzi na te postanowienia.

W ramach podsumowania tego webinarium zostanie przedstawiony szereg sposobów na: uproszczenie poprawionej wersji artykułu 7, poprawę przejrzystości wdrożenia oraz wspieranie państw członkowskich w celu zwiększenia skuteczności działań związanych z zapewnianiem efektywności energetycznej.

Webinarium znajduje się tutaj: http://leonardo-academy.org/course/view.php?id=431

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno